funkcije kompleksni brojevi polinomi
mladen pačar, maja katalinić
Kategorija: KNJIGE > Matematika
Format: 24x17 cm

Uvez: Meki uvez

Izdanje: Godina: 2011

Stranica: 103

Cijena: 49,00 kn

Komentar:
F U N K C I J E, KOMPLEKSNI BROJEVI, POLINOMI
3. knjiga iz ciklusa TAO MATEMATIKE
(MATEMATIČKE ENCIKLOPEDIJE, tj. MATEMATIČKE BIBLIJE SVAKE OBITELJI):

ZORNO prikazana svaka cjelina sadrži:
OPIS i JEZGROVITE DEFINICIJE
MNOŠTVO SUSTAVNO RIJEŠENIH ZADATAKA
ZADATKE ZA VJEŽBU S RJEŠENJIMA
FORMULE

FUNKCIJE
1. 1. Varijable: argumenti i funkcija................................................................................................15
1. 2. Definicija funkcije i osnovni pojmovi......................................................................................16
1. 3. Funkcija realne varijable........................................................................................................17
1. 4. Graf funkcije.........................................................................................................................18
1. 5. Injekcija, surjekcija i bijekcija.................................................................................................19
1. 6. Linearna funkcija...................................................................................................................21
1. 7. Kvadratna funkcija.................................................................................................................22
1. 8. Op
a potencija......................................................................................................................23
1. 9. Eksponencijalna i logaritamska funkcija..................................................................................24
1. 10. Trigonometrijske i ciklometrijske funkcije.............................................................................25
1. 11. Hiperbolne i area funkcije.....................................................................................................27
1. 12. Ostale poznate funkcije.......................................................................................................28
1. 13. Pomaci osnovnih funkcija.....................................................................................................29
1. 14. Funkcija apsolutna vrijednost...............................................................................................31
1. 15. Kompozicija funkcija............................................................................................................35
1. 16. Prirodna domena složenih funkcija.......................................................................................37
1. 17. Inverzna funkcija..................................................................................................................42
1. 18. Parnost funkcije..................................................................................................................45
1. 19. Omeđenost funkcije............................................................................................................47
1. 20. Monotonost funkcije...........................................................................................................48
1. 21. Zakrivljenost funkcije...........................................................................................................49
1. 22. Periodi
nost funkcije...........................................................................................................50
1. 23. Implicitno zadana funkcija....................................................................................................52
1. 24. Parametarski zadana funkcija...............................................................................................53
1. 25. Polarne koordinate..............................................................................................................54
1. 26. Rješenja zadataka za vježbu.................................................................................................55KOMPLEKSNI BROJEVI
2. 1. Osnovni pojmovi...................................................................................................................61
2. 2. Ra
unske radnje s kompleksnim brojevima............................................................................63
2. 3. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja..............................................................................67
2. 4. Jednadžbe i sustavi jednadžbi................................................................................................72
2. 5. Nejednadžbe i sustavi nejednadžbi........................................................................................79
2. 6. Rješenja zadataka za vježbu..................................................................................................82

POLINOMI
3. 1. Osnovni pojmovi...................................................................................................................87
3. 2. Hornerova shema..................................................................................................................88
3. 3. Grafovi polinoma...................................................................................................................91
3. 4. Dijeljenje polinoma...............................................................................................................94
3. 5. Racionalna funkcija................................................................................................................95
3. 6. Rastav na parcijalne razlomke................................................................................................96
3. 7. Rješenja zadataka za vježbu.................................................................................................101
Grafovi osnovnih funkcija............................................................................................................102
Formule......................................................................................................................................103