geometrija udžbenik + zbirka + rješenja
mladen pačar, maja katalinić
Kategorija: KNJIGE > Matematika
Format: 24x17 cm

Uvez: Meki uvez

Izdanje: Godina: 2012

Stranica: 107

Cijena: 49,00 kn

Komentar:
GEOMETRIJSKI OBJEKTI
1. 1. Točka i pravac
1. 2. Dužina
1. 3. Usmjerena dužina i vektor
1. 4. Kružnica

PLANIMETRIJA
2. 1. Ravnina
2. 2. Kut
2. 3. Geometrijski likovi
2. 4. Trokut
2. 5. Četverokut
2. 6. n-terokut
2. 7. Krug
2. 8. Sukladnost
2. 9. Sličnost
2. 10. Preslikavanja ravnine
2. 11. Rješenja zadataka za vježbu

TRIGONOMETRIJA
3. 1. Lučka mjera kuta
3. 2. Trigonometrijske mjere kuta
3. 3. Trigonometrijske relacije
3. 4. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe
3. 5. Trigonometrija pravokutnog trokuta
3. 6. Trigonometrija kosokutnog trokuta
3. 7. Rješenja zadataka za vježbu


ANALITIČKA GEOMETRIJA
4. 1. Koordinatni sustav u ravnivi
4. 2. Pravokutni koordinatni sustav u ravnini
4. 3. Točka i pravac
4. 4. Kružnica
4. 5. Elipsa
4. 6. Hiperbola
4. 7. Parabola
4. 8. Rješenja zadataka za vježbu

STEREOMETRIJA
5. 1. Geometrijska tijela
5. 2. Prizma
5. 3. Piramida
5. 4. Valjak
5. 5. Stožac
5. 6. Sfera i kugla
5. 7. Platonova tijela
5. 8. Rješenja zadataka za vježbu

Formule