boj za živo selo
b. salaj, m. kovač / uredili
Kategorija: KNJIGE > Ekonomija
Format: 24x21 cm

Uvez: Meki uvez

Izdanje: Godina: 2017

Stranica: 650

Cijena: 229,00 kn

Komentar:
Opći dio:
2008. – 2012.
2013.
2014.
2015.
2016. – 2017.

Teme:
Poljoprivredno zemljište
Financije
Potpore
Mladi
Domaća hrana
Mliječni paket
Međunarodni doticaji
Programi