Franz Josef Radermacher
Ravnoteža ili razaranje
Kategorija: KNJIGE > Publicistika
Format: 20x14 cm

Uvez: Tvrdi uvez

Izdanje: Godina: 2009

Stranica: 322

Cijena: 89,00 kn

Komentar:
Čovječanstvo, u okvirima razuzdane globalne ekonomije,
grubo razara ljudski, kulturni i ekološki kapital te bezobzirno
pljačka zalihe. Pritom bogati Sjever snažno opterećuje siromašni
Jug. Upravo pitanje ravnoteže koja se odnosi na materijalne
mogućnosti čovječanstva širom svijeta ima bitno značenje u
okviru globalizacije i glede ostvarivanja cilja održivoga razvoja.
U stvari nalazimo se danas u stanju krajnjeg globalnog
aparthejda. Dvije milijarde ljudi moraju živjeti s manje od dva a
jedna milijarda s manje od jednoga dolara na dan. To je potpuno
nepodnošljivo i za mir nesposobno stanje - najveća zapreka
sposobnosti za budućnost.
Inače ne manjka zamisli i prijedloga za ostvarenje održivoga puta diljem svijeta. Samo su oni ponekad proturječni, a i
globalna politika do sada nije pokazivala spremnosti i
sposobnosti za njihovu provedbu. Stoga ova knjiga nudi
posebno usmjerenje u toj složenoj i proturječnoj materiji. Uz
raščlambu postojećeg teškoga stanja u svijetu, Radermacher
nudi vrlo promišljeni i uvjerljivi koncept globalno održivoga
razvoja, koji bi i najodgovornijim nositeljima odlučivanja u
znanosti, gospodarstvu i politici trebao i mogao dati mnoge
poticaje za djelovanje.