POPIS UDŽBENIKA ZA OTKUP - Srednja škola 1. razred
FotoN A Z I V     U D Ž B E N I K A / A U T O R ( I )Otkupna cijenaProdaj
AFFARE FATTO 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja
Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel
šK
30,00
affare fatto 1: radna bilježnica za 1. razred četverogodišnje strukovne škole ,1. godina učenja
Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel
šK
25,00
ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 1 : udžbenik za 1. razred DRVODJELSKE škole
Irena Dević, Josip Ištvanić
EL
45,00
alter ego 1 : radna bilježnica francuskog jezika za : 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries
AL
30,00
ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries
AL
45,00
ANALITIČKA KEMIJA : za ZDRAVSTVENE škole
Mara Banović
šK
20,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole
Igor Andreis, Dubravko Jalšovec
šK
40,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih MEDICINSKIH škola
Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić
MN
45,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih MEDICINSKIH škola
Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić
MN
45,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske škole
predrag keros, branka matković
LJEVAK
45,00
ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 1. razred srednjih VETERINARSKIH škola
Krešimir Babić, Ante Hraste
šK
45,00
ARANŽIRANJE 1 : udžbenik za 1. i 2. razred POLJOPRIVREDNE škole
Dubravka Auguštin
šK
35,00
AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA : udžbenik za srednje stručne škole
Florijan Rajić
šK
45,00
AZ HRVATSKI JEZIK: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
35,00
AZ HRVATSKI JEZIK: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
35,00
BENVENUTI 1 : udžbenik s CD-om za 1. razred UGOSTITELJSKIH škola : 1. godina učenja
Željka Štefan
šK
30,00
biologija 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Gabrijela Marin
šK
15,00
BIOLOGIJA 1 : udžbenik biologije za 1. razred MEDICINSKIH i zdravstvenih škola
Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmi
šK
35,00
biologija : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih EKONOMSKIH škola s JEDNOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEOD
30,00
biologija : radna bilježnica biologije za srednje EKONOMSKE škole
Mišo Rašan, Krešimir Trojko
šK
10,00
BIOLOGIJA : udžbenik biologije za srednje EKONOMSKE škole
Mišo Rašan, Krešimir Trojko
šK
25,00
biologija 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s DVOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEODI
20,00
BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s DVOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEODI
55,00
BIOLOGIJA : udžbenik za prvi razred EKONOMSKE škole
Mirjana Mijić, Roberto Škara, Mauro Štifanić
ALKA
20,00
BIOLOGIJA: udžbenik za 2. razred 3-GODIŠNJIH UGOSTITELJSKIH škola i 1. razred HOTELIJERSKO - TURISTIČKIH škola
Mirjana Mijić, Roberto Škara
ALKA
15,00
BIROTEHNIKA , I. DIO - DAKTILOGRAFIJA : udžbenik za srednje škole
Matilda Mozara, Marijan Pavlic
HSD
20,00
CAD I PROJEKT - AUTOCAD, MALA ŠKOLA CRTANJA: udžbenik za srednje strukovne škole
Zoran Kalinić
šK
35,00
caffe italia 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre
AL
15,00
caffe italia 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre
AL
20,00
CAFFE ITALIA 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre
AL
40,00
CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH 1: udžbenik za 1. raz. strukovnih škola: 6. godina učenja
Elizabeth Harrison-Paj
šK
15,00
CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred strukovnih škola : 6. i 7. godina učenja
Martina Horvat, Evelina Mišćin
šK
10,00
choices INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik
Rod Fricker
LJEVAK
25,00
CHOICES INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
35,00
choices PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola,
Sue Kay, Vaughan Jones
LJEVAK
30,00
CHOICES PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi str
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
25,00
CHOICES PRE-INTERMEDIATE: udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi str
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
40,00
CHOICES ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
30,00
choices ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik.; 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Rod Fricker
AC
20,00
CVJEĆARSTVO 1 : udžbenik za POLJOPRIVREDNE škole
Dubravka Auguštin
šK
40,00
ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu ČETVEROGODIŠNJE srednje strukovne škole/+
Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica
šK
35,00
ČITANKA 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Dragica Dujmović-Markusi, Tanja Španjić
PL
30,00
ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan
šK
30,00
ČOVJEK , ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević
šK
30,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s JEDNOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEODICTA
40,00
čovjek i ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
ALFA
15,00
čovjek , zdravlje i OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s JEDNOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEOD
15,00
ČOVJEK , zdravlje I OKOLIŠ : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s JEDNOGODIŠNJIM programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
nd
30,00
ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak D/+
Karlo Horvatin, Željko Krstanac, Gorica Grozdanić
PL
15,00
ČOVJEK I OKOLIŠ : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak C
Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac
PL
20,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za 1. i 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović
ALFA
30,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak B
Željko Krstanac, Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin
PL
20,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak B
Željko Krstanac, Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin
PL
25,00
DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred EKONOMSKIH škola : 6. godina učenja
Ljiljana Troskot
šK
25,00
deutsch ist klasse ! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Irena Lasić, Željka Brezni
šK
20,00
DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Irena Lasić, Željka Brezni
šK
40,00
DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente
AL
40,00
deutsch.com 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente
AL
30,00
deutsch.com 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
30,00
DEUTSCH.COM 2 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
45,00
DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om
Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; Blaženka Abramović
KLETT
50,00
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ : udžbenik za 1. razred srednje strukovne škole za zanimanje prodavač/prodavačica
Renata Roščak
šK
25,00
EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole PROMETNOG smjera
Vladimir Čavrak
šCP
15,00
ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zbirka zadataka
Ante Glamuzina
šK
35,00
elektrotehnika 1 : radna bilježnica za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola (JMO)
Nediljka Furčić
NEODIDAC
15,00
ELEKTROTEHNIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj
NEODIDAC
60,00
elementa linguae latinae medicae : radna bilježnica iz latinskog jezika za ZDRAVSTVENE škole, 1. i 2. godina učenja
Ivan bekavac-Basić, Franjo Međerač
šK
15,00
ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za ZDRAVSTVENE škole, 1. i 2. godina učenja
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral
šK
35,00
ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral
šK
25,00
ELEMENTI STROJEVA : udžbenik za srednje STROJARSKE škole
Eduard Hercigonja
šK
30,00
englisch in mind 1 : Workbook 1: za učenje engleskog kao 1. str. Jez. u 3.-god. i 2. str. jez u 4.god. strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks
KLETT
15,00
ENGLISH IN MIND 1 : Students Book 1 with DVD-ROM: za učenje engl. kao 1. str. jez. u 3.-god. i 2. str. jezika u 4.god. strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks
KLETT
25,00
ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola
Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić
šK
40,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
šK
30,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
tatjana roginić
šK
30,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s TROGODIŠNJIM programom fizike
tatjana roginić
šK
15,00
FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s ČETVEROGODIŠNJIM programom učenja fizike
Hrvoje Negovec, Damir Pavlović
PL
15,00
FIZIKA 1 : udžbenik za prvi razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
Jakov Labor
ALFA
25,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s TROGODIŠNJIM programom fizike
Jakov Labor
ALFA
30,00
fizika 1 : ZBIRKA zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
15,00
FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH i 1.-3. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola( udžbenik za DVOGODIŠNJI i TROGODIŠNJI program fizike )
Petar Kulišić, Mladen Pavlović
šK
20,00
FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Vjera Lopac
šK
15,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s ČETVEROGODIŠNJIM programom fizike
Jakov Labor
ALFA
30,00
FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
šK
25,00
FIZIKA 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Jakov Labor
ALFA
15,00
fizika 1 : ZBIRKA zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
20,00
FIZIKA 1 POJMOVI I KONCEPTI: udžbenik s multimeijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
dubravko horvat, dario hrupec
NEODIDAC
45,00
fizika 1 pojmovi i koncepti : ZBIRKA zadataka za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Makovićć
NEODIDAC
25,00
fizika 1: radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
tatjana roginić
šK
15,00
FIZIKA 1: udžbenik fizike za strukovne škole (dvogodišnji trogodišnji program)
tatjana roginić
šK
15,00
fizika u medicini 1 : ZBIRKA ZADATAKA za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Dubravko Horvat, Dario Hrupec
NEODIDAC
20,00
FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Dario Hrupec
NEODI
30,00
FIZIKA ZBIRKA ZADATAKA 1-4
mikuličić, varićak, vernić
šK
20,00
forward 1 : radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Anica Gregović
šK
20,00
FORWARD 1 : udžbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Anica Gregović
šK
30,00
GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred ekonomske škole
Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk
MERIDIJA
30,00
GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Mladen Maradin, Hermenegildo Gall
šK
25,00
GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred EKONOMSKE škole
Karmen Boroša Kokić, Aleksandra Šmit
šK
30,00
GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola
Emil Čokonaj, Ružica Vuk
MERIDIJA
35,00
GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za prvi razred srednjih strukovnih škola
Ružica Lončar, Tomislav Ševo
ALFA
25,00
GEOGRAFIJA : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
PL
40,00
GEOGRAFSKI ATLAS REPUBLIKE HRVATSKE : geografski atlas za osnovnu i srednje škole
Matija Maček, Ivan Paradi, Petar Perić
PL
25,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE: za 5.-8.razred osnovne škole i 1.-4.razred gimnazija i strukovnih škola
Hrvatska školska kartografija
HŠK
40,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJU ŠKOLU
Demir Šehić, Denis Šehić
šK
35,00
GLAZBENI KONTAKTI 1 udžbenik glazbene umjetnosti s 4 zvučna CD-a za prvi razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom
Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov
PL
35,00
GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Ivana Levak, Sanja Pintarić
šK
30,00
GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje UGOSTITELJSKE škole
Vesna Erceg
HOREBA
30,00
GRAĐEVNI MATERIJALI : udžbenik za 1. razred GRADITELJSKIH škola
Marin Horvat
šN
25,00
GRAĐEVNI MATERIJALI : udžbenik za 1. razred GRADITELJSKIH škola
Marin Horvat
šN
15,00
HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Students Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred EKONOMSKIH škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
25,00
head for business intermediate Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred EKONOMSKIH škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
15,00
HIGHLY RECOMMENDED Student s Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola, prvi strani jezik
Rod Revell, Trish Stott
AL
30,00
HIGHLY RECOMMENDED Student s Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola, prvi strani jezik
Rod Revell, Trish Stott
AL
30,00
highly recommended Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola, prvi strani jezik
Rod Revell, Trish Stott
AL
15,00
higijena : radna bilježnica za trogodišnje srednje strukovne škole
Vesna Kostović Vranješ
šK
15,00
HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s JEDNOGODIŠNJIM i DVOGODIŠNJIM programom
Oskar Springer
PL
10,00
HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s JEDNOGODIŠNJIM i DVOGODIŠNJIM programom
Oskar Springer
PL
10,00
HIGIJENA : udžbenik za TROGODIŠNJE strukovne škole
Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić
šK
35,00
HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Zdenko Samaržija
šK
30,00
HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 4-GODIŠNJE strukovne škole
Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija
ALFA
25,00
HRVATSKA I SVIJET : od PRAPOVIJESTI do Francuske revolucije 1789. godine : udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola
Vesna Đurić, Ivan Peklić
PL
30,00
HRVATSKA POVIJEST : od DOSELJENJA Hrvata do naših dana : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih srednjih strukovnih škola
Vesna Đurić, Ivan Peklić
PL
20,00
HRVATSKA POVIJEST : od DOSELJENJA Hrvata do naših dana : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih srednjih strukovnih škola
Vesna Đurić, Ivan Peklić
PL
25,00
HRVATSKA POVIJEST : udžbenik povijesti za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivan Dukić, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković
šK
25,00
HRVATSKA POVIJEST : udžbenik za 1. razred strukovnih škola
Stjepan Bekavac, Mario Jareb, Tomislav Šarlija
ALFA
25,00
hrvatski jezik 1 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih (4-godišnjih) škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Vesna Kajganić, Vedrana Močnik
PL
20,00
hrvatski jezik 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Vesna Kajganić, Vedrana Močnik
PL
10,00
HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
25,00
hrvatski jezik 1 : radna bilježnica hrvatskog jezika za ČETVEROGODIŠNJIH strukovne škole
Marina Čubrić, Marica Kurtak
šK
10,00
hrvatski jezik 1 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih (4-godišnjih) škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovne škole
Marina Čubrić, Marica Kurtak
šK
25,00
HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih (4-godišnjih) škola
Snježana Zrinjan
ALFA
20,00
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Andreja Jureković Perković, Marija Matković
šK
35,00
hrvatski jezik i književnost 1 : radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Andreja Jureković Perković, Marija Matković
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik za 1. razred srednje MEDICINSKE škole
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari
šK
35,00
hrvatski jezik i književnost 1 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 1. razred srednje MEDICINSKEškole
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK (AZ) : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
30,00
ideen 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
IDEEN 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
35,00
ideen 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
IDEEN 2 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
35,00
INFORMATIKA 1 : udžbenik informatike za 1. razred srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Natalija Stjepanek, Vesna Tomić
šK
25,00
INFORMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Franjo Borović, Ivančica Sabadin
MATE
25,00
INFORMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste
Ivan Strugar, Biljana Pavelić
ALKA
30,00
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za gimnazije i srednje škole
Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovač
SYSPRINT
50,00
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole
Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijan
SYSPRINT
35,00
insight INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i gimnazija
Paul Hancock
OXFORD
25,00
INSIGHT INTERMEDIATE STUDENTS BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola i gimnazija
Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker)
OXFORD
30,00
INSIGHT PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Jayne Wildman, Fiona Beddall
OXFORD
30,00
insight PRE-INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Mike Sayer, Rachael Roberts
OXFORD
20,00
ISPITIVANJE TEHNIČKIH MATERIJALA : radni udžbenik za 1. razred TROGODIŠNJIH INDUSTRIJSKIH i OBRTNIČKIH škola : za 2. razred četverogodišnjih tehničkih škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija)
Božidar Gajić, Martin Sentić
POUZ
30,00
IZRADA WEB STRANICA : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Davorka Galić
EL
40,00
KEMIJA : udžbenik s video DVD-om za 1. razred srednjih EKONOMSKIH škola
Beata Gabrić, Marko Hrgar
NEODIDAC
20,00
KEMIJA : udžbenik za 1. razred EKONOMSKIH škola
Antica Petreski, Blanka Sever
šK
20,00
KEMIJA 1 : udžbenik kemije za 1. razred strukovnih škola s DVOGODIŠNJIM programom kemije
Mihovil Hus, Dunja Nothig Hus
šK
25,00
KEMIJA 1 : udžbenik za JEDNOGODIŠNJIM program kemije
Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović
ALFA
40,00
KEMIJA : radna bilježnica za 1. razred srednjih strukovnih škola s JEDNOGODIŠNJIM programom kemije
Marko Hrgar
AC
15,00
KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s JEDNOGODIŠNJIM programom kemije
Marko Hrgar
NEODIDAC
30,00
KEMIJA OKO NAS : udžbenik za strukovne škole s JEDNOGODIŠNJIM programom kemije
Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević
PL
30,00
kemija zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije ( STARIJE IZDANJE)
anica petreski, blanka sever
PL
5,00
KNJIŽEVNOST 1 : čitanka za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
20,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel
BIROTEHN
40,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin
PROMIL
25,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin
šK
25,00
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje MEDICINSKE i ZDRAVSTVENE škole
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari
MN
45,00
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari
MN
35,00
KRATKA POVIJEST ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik za trogodišnje strukovne škole za osnovnu razinu učenja
Željko Holjevac, Hrvoje Petrić
MERIDIJA
25,00
kreativnost u poslovanju : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Velimir Srića, Sandra Brajnović
šK
20,00
KREATIVNOST U POSLOVANJU : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Velimir Srića, Sandra Brajnović
šK
30,00
KUHARSTVO 1 : udžbenik za prvi razred UGOSTITELJSKE škole i HOTELIJERSKE škole
Josip Žuvela
AGM
40,00
LE FRANCAIS POUR L HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za UGOSTITELJSKO- HOTELIJERSKU struku
Blaženka Bubanj
šK
20,00
le nouveau taxi! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Guy Capelle, Robert Menand
AL
25,00
LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Guy Capelle, Robert Menand
AL
35,00
LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 1. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM i ČETVEROGODIŠNJIM programom
Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek
ALFA
35,00
LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole
Jadranka Damjanov
šK
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred EKONOMSKE škole
Biljana Janković, Ivan Mrkonjić
NEODIDAC
50,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred EKONOMSKE škole (starije izdanje isti sadržaj)
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
15,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih EKONOMSKIH škola, 1. dio
Kristina Šorić
šK
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih EKONOMSKIH škola, 2. dio
Kristina Šorić
šK
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred EKONOMSKE škole
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
EL
25,00
MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
EL
35,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović
PL
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović
pl
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ekonomskih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić
EL
35,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola
Sanja Varošanec
EL
35,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola,udžbenik sa zbirkom zadataka,
Sanja Varošanec
AC
35,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Sanja Varošanec
EL
40,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred EKONOMSKE škole
Biljana Janković, Ivan Mrkonjić
NEODIKTA
45,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trgovačkih škola
Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić
NEODI
35,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih medicinskih škola - smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Karolina Brleković, Jelena Noskov
šK
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred TRGOVAČKE škole
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATEMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić
ALFA
30,00
MATEMATIKA 1 ; udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred MEDICINSKIH škola
Bernardica Bakula, Sanja Varošanec
ELEMENT
20,00
MATEMATIKA 1, 1. DIO : udžbenik za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivica Gusić, Jagoda Krajina
šK
25,00
MATEMATIKA 1, 2. DIO : udžbenik za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivica Gusić, Jagoda Krajina
šK
25,00
MATEMATIKA 1, 2. DIO : udžbenik za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivica Gusić, Jagoda Krajina
šK
15,00
MATEMATIKA 1, 1. DIO : udžbenik za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivica Gusić, Jagoda Krajina
šK
20,00
MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO-a
Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić
NEODI
30,00
MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
30,00
MATERIJALI : udžbenik za 1. i 2. razred DRVODJELJSKE škole
Vladimir Frgić
EL
30,00
mehanika 1 - statika : radna bilježnica s CD-om za 1. razred TEHNIČKIH škola
Karl Juhart, Alenka Knez, Jerko Pandžić, Igor Razbornik, Albin Vrabič
EL
25,00
MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred ZDRAVSTVENIH škola : program ZUBOTEHNIČARA
Nena Tomić-Solar
MN
30,00
MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Anton I. Simović
šK
45,00
nabavno poslovanje : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović
šK
15,00
NABAVNO POSLOVANJE : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović
šK
30,00
NACRTNA GEOMETRIJA 1. DIO : udžbenik za srednje škole
Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza
EL
20,00
NACRTNA GEOMETRIJA : udžbenik za 1. i 2. razred GRADITELJSKI TEHNIČKI škola
Lana Lipošinović
EL
25,00
NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola , drugi strani jezik
Liz Soars, John Soars
OXFORD
30,00
new headway FOURTH edition ELEMENTARY workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola , drugi strani jezik
Liz Soars, John Soars
LJEVAK
20,00
NEW HEADWAY FOURTH edition INTERMEDIATE student s book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik;
John Soars, Liz Soars
OXFORD
35,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik;
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook B; radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezi
John Soars, Liz Soars
AC
20,00
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENTS BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
30,00
NEW HEADWAY FOURTH edition INTERMEDIATE student's book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik;
John Soars, Liz Soars
OXFORD
30,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook A : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
new headway intermediate the 4th edition : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred gimnazije, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi stran
John Soars, Liz Soars
AL
10,00
new HORIZONS 1 workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons
OXFORD
25,00
NEW HORIZONS 1 STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons
OXFORD
30,00
NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik:1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik
Bob Hastings, Stuart McKinlay
LJEVAK
35,00
new success INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih šk
Lindsay White, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
new success ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. 1. i 2. razred srednjih struko
David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. 1. i 2. razred srednjih strukovnih čet
Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White
LJEVAK
30,00
new SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik;Za 2. i 3. razred srednjih
Lindsay White, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik;Za 2. i 3. razred srednjih strukov
Bob Hastings, Stuart McKinlay
LJEVAK
30,00
NOVČANO POSLOVANJE 1
Pero Tabak
TSZG
35,00
NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
VBZ
40,00
nuovo progetto italiano 1 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
VBZ
25,00
OBITELJSKI POSAO : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Željko Tintor, Igor Čizmadija
šK
25,00
OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak A/+
Željko Krstanac, Karlo Horvatin
PL
20,00
OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole
Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija
ALFA
25,00
od molekule do organizma: radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole
Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija
ALFA
10,00
ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA : udžbenik za srednje strukovne škole
Zoran Kalinić
šK
35,00
ON HOLIDAY 1: udžbenik engleskog jezika za HOTELIJERSKO TURISTIČKU i EKONOMSKU struku: 8. godina učenja
elizabeth harrison-paj, bojana mažuran
šK
15,00
OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Ines Kozina, Mate Matas
šK
35,00
OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred ZDRAVSTVENIH škola
Mira Herak, Antica Petreski
PL
30,00
OPĆA KEMIJA : udžbenik kemije za prvi razred medicinske škole
Mira Herak, Antica Petreski
PL
25,00
OPĆE STOČARSTVO : udžbenik za 1. razred POLJOPRIVREDNIH škola
Mirta Balenović, Tomislav Balenović
PL
35,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 1 : za 1. razred 4-GODIŠNJE UGOSTITELJSKE škole : zanimanje HOTELIJER : smjer UGOSTITELJSTVO
Ivan Marošević
HOREBA
20,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola
Armin Pavić
EL
30,00
osnove ekonomije 1 : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Jošić, Tatjana Putar, Gordana Zoretić
šK
15,00
osnove ekonomije 1 : radna bilježnica za ekonomiste
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić, Katica Perić
ALKA
15,00
OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Jošić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivana Plesec, Ivan Režić, Silvija Marinčić-Svetoivanec, Nela Terihaj, Melita Todorović
šK
25,00
OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro
MATE
25,00
OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za ekonomiste
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić, Katica Perić
ALKA
25,00
osnove elektrotehnike 1 : zadaci za vježbu
Ivan Felja, Armin Pavić
EL
20,00
osnove elektrotehnike 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih ELEKTROTEHNIČKIH škola
Nediljka Furčić
NEODIDAC
10,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i DVD-om za 1. razred srednjih ELEKTROTEHNIČKIH škola
Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj
NEODIDAC
40,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola
Armin Pavić
ELEMENT
20,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola
Armin Pavić
ELEMENT
20,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE : udžbenik za 1. razred : za TROGODIŠNJI program
Eugen Stanić
šK
25,00
OSNOVE OPĆE I ANORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 1. razred strukovnih škola s DVOGODIŠNJIM programom kemije
Mira Herak, Antica Petreski
PL
25,00
OSNOVE OPĆE KEMIJE : udžbenik kemije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Sonja Rupčić-Petelinc, Frances Novosel
šK
25,00
OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA : udžbenik za 1. razred za ZANIMANJA U PROMETU
Hrvoje Dumičić, Mato Perak, Josip Sviličić
šCP
25,00
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE (1) : udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola (JMO)
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
30,00
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE - udžbenik za 1. i 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
zvonimir vlaić
ELEKTROS
30,00
osnove tehničke mehanike : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Zvonimir Vlaić
KAIROS
20,00
OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za prvi razred STROJARSKE struke (narandžasti) (JMO)
Zvonimir Vlaić
HERMES
15,00
osnove tehničkih materijala : radna bilježnica za prvi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić
šK
20,00
osnove tehničkih materijala : radna bilježnica za 1. razred strojarske struke
zvonimir vlaić
AC
10,00
OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola (JMO)
Antun Babić
šK
25,00
OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za TROGODIŠNJIH strukovne škole (JMO)
Slavko Titan
NEODIDAC
20,00
OSNOVE TURIZMA : udžbenik za 1. razred HOTELIJERSKO -TURISTIČKIH škola
Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner
šK
35,00
OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drug
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
30,00
outcomes INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica engleskog jezika za 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Amanda Maris
VBZ
20,00
OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
30,00
outcomes ELEMENTARY workbook : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Peter Maggs, Catherine Smith
VBZ
20,00
PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U TURIZMU : udžbenik za 1. razred HOTELIJERSKO - TURISTIČKIH škola
Nada Eterović, Olivera Jurković-Majić
šK
35,00
POČETNICA HRVATSKE STENOGRAFIJE : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Marijan Pavlic
HSD
15,00
PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić
šK
25,00
PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić
MATE
25,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole(sadržaj identičan starom izdanju)
Đuro Benić, Nataša Vulić
šK
25,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Ana Knežević-Hesky
ALFA
20,00
poslovanje prodavaonice : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Tamara Sapanjoš
šK
15,00
POSLOVANJE PRODAVAONICE : udžbenik za prodavače
Sanda Renko, Suzana Drobnić
ALKA
20,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje KOMERCIJALIST spiralni
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić
BIROTEHN
15,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Olivera Jurković Majić, Helena Majić
šK
25,00
POŠTANSKI PROMET 1
Pero Tabak
TSžG
35,00
POVIJESNI ATLAS HRVATSKE ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE
Petar Bagarić, Damir Bulat, Maja Ferček, Šime Labor, Tatjana Medić-Posavec, Goran Mihelčić, Goran Miljan, Ivica Miškulin, Vladimir Posavec, Miroslav Šašić
PL
25,00
POVIJESNI PREGLED ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja
Željko Holjevac, Hrvoje Petrić
MERIDIJA
25,00
POVIJEST : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
PL
45,00
POZNAVANJE MATERIJALA : udžbenik za 1. razred za zanimanja kemijski čistač i druga zanimanja
Adela Čuljak
ZRINSKI
35,00
poznavanje materijala s tehnološkim vježbama 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred za obrazovanje FRIZERA, KOZMETIČARA i PEIKERA u JMO
Jasenka Raos
SSVž
20,00
POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO
Jasenka Raos
SSVž
35,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred srednje TRGOVAČKE škole
Ljiljana Tanay
šK
25,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred strukovne škole
Julijana Blečić, Marija Folnović
POUZ
20,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za prvi i drugi razred trgovačko-ugostiteljske-turističke škole
Danko Matasović
PL
40,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE:udžbenik za trgovačke i hotelijersko-turističke škole
danko matasović
PL
20,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE:udžbenik za trgovačke i hotelijersko-turističke škole
danko matasović
PL
20,00
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1 : udžbenik za 1. razred UGOSTITELJSKE i TURISTIČKE škole
Danko Matasović
PL
40,00
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1 : udžbenik za 1. razred UGOSTITELJSKE i TURISTIČKE škole
Danko Matasović
PL
25,00
POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola
Maja Hamel, Mirko Sagrak
šK
35,00
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola
Darka Hamel, Ljiljana Tanay
šK
45,00
PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Snježana Malinović
TšZG
35,00
PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare
Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna
MN
50,00
PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE : udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama
Siniša Brlas
SLAP
40,00
RAČUNALO U STRUCI : udžbenik za komercijaliste
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar
ALKA
25,00
RAČUNALSTVO : udžbenik i CD za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Blaženka Knežević, Mirjana Pejić Bach, Ivan Strugar
ALKA
15,00
RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja
Darko Grundler, Sanda Šutalo
šK
45,00
RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u trogodišnjim strukovnim školama - jednogodišnji program učenja
Darko Grundler, Sanda Šutalo
šK
25,00
računovodstvo 1 : radna bilježnica za ekonomiste
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet
ALKA
15,00
računovodstvo 1 : radna bilježnica za prvi razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
30,00
računovodstvo 1 : radna billježnica za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač
šK
25,00
RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica
šK
30,00
RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za prvi razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
30,00
RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za ekonomiste
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet
ALKA
25,00
radioničke vježbe : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih ELEKTROTEHNIČKIH škola
Kristina Kekelj
NEODIDAC
35,00
solutions 2nd EDITION, ELEMENTARY workbook with AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik A2+ za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
20,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY STUDENTS BOOK : udžbenik engleskog jezika A2+ za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Caroline Krantz, Paul Kelly, Tim Falla, Paul A. Davies, Jill Florent
OXFORD
35,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1 za 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
30,00
solutions 2nd edition, PRE-INTERMEDIATE workbook with audio CD : radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
20,00
stiamo insieme 1 : quaderno di esercizi : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić
šK
15,00
STROJARSTVO : udžbenik za 1. razred TEHNIČARA CESTOVNOG PROMETA i VOZAČA MOTORNOG VOZILA
Jozo Jelinić
ZRINSKI
15,00
STROJARSTVO : udžbenik za 1. razred tehničara cestovnog prometa i vozača motornog vozila
Jozo Jelinić
ZRINSKI
15,00
strojarstvo i osnove strojarstva, 1. dio : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODIDAC
25,00
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : udžbenik s video DVD-om za 1., 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODIDAC
40,00
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : udžbenik s video DVD-om za 1., 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODIDAC
40,00
strojarstvo i osnove strojarstva, 2. dio : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODIDAC
20,00
STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne STROJARSKE škole
Eduard Hercigonja
šK
25,00
STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
20,00
STRUKOVNE VJEŽBE 1 : udžbenik s CD-om
Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić
BIROTEHN
30,00
ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS): za osnovne škole, gimnazije i sve srednje škole
grupa autora
ALFA
25,00
team deutsch NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm , Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler
KLETT
25,00
TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm , Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler
KLETT
30,00
TECH TALK ELEMENTARY Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Vicki Hollett
AL
35,00
tech talk elementary Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Brian Cross, John Sydes
AL
15,00
TEHNIČKA GRAFIKA : udžbenik tehničkog crtanja za srednje strukovne škole
Eduard Hercigonja
šK
30,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA I KINEMATIKA : udžbenik za 1. razred strojarskih tehničkih škola
Boris Kulišić
EL
40,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA S VJEŽBAMA : za 1. razred za strojarske tehničke i ostale strukovne škole : program A
Boris Kulišić
EL
30,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA : udžbenik za TROGODIŠNJIH strukovne škole
Boris Kulišić
EL
30,00
tehnička mehanika 1 - statika : radna bilježnica za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strojarskih tehničkih škola
Vicko Šutalo
NEODIDAC
20,00
TEHNIČKA MEHANIKA 1 - STATIKA : udžbenik s DVD-om za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strojarskih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
45,00
tehnička mehanika za mehatroničare 1 : radna bilježnica za 1. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
30,00
TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
45,00
TEHNIČKA SREDSTVA ŽELJEZNICE
Franjo Šoh, Miroslav Vrhovnik
TšZG
25,00
TEHNIČKI MATERIJALI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Franjo Toufar
šK
20,00
TEHNIČKI MATERIJALI 2 : udžbenik od 1. do 4. razreda srednje strukovne STROJARSKE škole
Dušan Hrgović
šK
30,00
TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Jerko Pandžić
NEODIDAC
20,00
tehničko crtanje 1 : radna bilježnica za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području STROJARSTVA i BRODOGRADNJE
Jerko Pandžić
NEODIDAC
25,00
TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za srednje škole
Milan Žunar
POUZ
45,00
TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : udžbenik za 1. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola + CD
Jerko Pandžić
NEODIDAC
30,00
tehničko crtanje i dokumentiranje : radna bilježnica za 1. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola
Jerko Pandžić
NEODIDAC
15,00
tehničko crtanje pomoću računala : radna bilježnica za tehničko crtanje i dokumentiranje za 1. razred TROGODIŠJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Đuro Kukec, Mihael Kukec
EšV
15,00
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : radna bilježnica za 1. i 2. razred srednjih škola
mato lučić
NAKLADA
5,00
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : radna bilježnica za 1. i 2. razred srednjih škola
mato lučić
NAKLADA
15,00
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Mato Lučić
AC
40,00
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola u području STROJARSTVA- JMO
Mato Lučić
lučić
30,00
TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : priručnik za tehničko crtanje
Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić
ćR-KOLUD
20,00
TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : udžbenik za tehničko crtanje
Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić
KOLUD
25,00
tehnike spajanja : radna bilježnica iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Gojko Nikolić
TIPEX
10,00
TEHNIKE SPAJANJA : udžbenik iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ivan Hiti, Gojko Nikolić
TIPEX
40,00
TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : udžbenik za obrazovanje FRIZERA za 1. razred
Jasenka Raos
SSVž
60,00
tehnologija obrade i montaže : radna bilježnica za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Anto Delač, Zvonimir Vlaić
kairos
10,00
tehnologija obrade i montaže : radna bilježnica za 1. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić
šK
25,00
TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred srednjih STROJARSKIH, OBRTNIČKIH i INDUSTRIJSKIH škola
Antun Babić
šK
25,00
TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtnička i industrijska zanimanja
Mijo Matošević
UM
35,00
TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA I.
Ivica Lovrić, Božica Radoš
TšZG
55,00
TEMELJI BILINOGOJSTVA : udžbenik za srednje POLJOPRIVREDNE škole
Ferdo Bašić, Vladimir Mihalić
ŠK
30,00
TERMINALI I MEHANIZACIJA udžbenik za 1. i 2. razred za zanimanja u željezničkom prometu
nikolina brnjac
ZG
45,00
termodinamika : radna bilježnica
Ivo Njire
POUZ
10,00
TERMODINAMIKA : udžbenik
Ivo Njire
POUZ
20,00
TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić
SALESIAN
10,00
TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić
SALESIAN
18,00
TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić
SALESIAN
18,00
trgovačko poslovanje 1 : radna bilježnica iz trgovačkog poslovanja za 1. razred trgovačke škole
Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Petrović
šK
15,00
TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje TRGOVAČKE škole
Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Renata Petrović
šK
10,00
TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika s CD-om za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Boris Anić, Petra Buljević, Susan D. Curtis, Milena Gilić, Višnja Pentić
PL
25,00
tune up!-radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Boris Anić, Petra Buljević, Milena Gilić, Phil Hewitt
PL
25,00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik iz geografije za srednje turističke škole
Emil Čokonaj, Ružica Vuk
šK
25,00
U SVEMU JE FIZIKA 1 : udžbenik iz fizike za 1. razred srednjih strukovnih škola sa ČETVEROGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
ŠK
35,00
UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1 : udžbenik kuharstva za 1. razred srednje UGOSTITELJSKO-HOTELIJERSKE-TURISTIČKE škole
Vedran Habel
šK
45,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih škola : TROGODIŠNJI program
Slavko Ratkajec
šK
15,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razrede srednjih škola ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih područja rada
ivan marošević
HOREBA
40,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razrede srednjih škola ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih područja rada
ivan marošević
HOREBA
5,00
UGOSTITELJSTVO : udžbenik za 1. razred za zanimanje HOTELIJERSKO -TURISTIČKOG TEHNIČARA
Slavko Ratkajec
šK
40,00
UVOD U RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja
Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučić, Smiljana Perić
šK
35,00
UVOD U TEHNIČKO CRTANJE NAMJEŠTAJA : udžbenik i priručnik u srednjim DRVODJELJSKIM školama
Vladimir Frgić
EL
25,00
VOYAGES, VOYAGES... - LE FRANCAIS DE LA RESTAURATION, DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME, NIVEAU 1 : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsku struku u prvom i drugom razredu
Blaženka Bubanj
šK
30,00
YOURE WELCOME 1 : udžbenik engleskog jezika za ugostiteljsku struku
Mirjana Jurčić, Dunja Palčok
šK
25,00
ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Darko Jurković
TšZG
50,00
ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola
Nada Prlić
šK
45,00
zweite.sprache@deutsch.de 1 : radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić
šK
20,00
zweite.sprache@deutsch.de 1 : radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić
šK
15,00
ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.de 1 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić
šK
30,00

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 8-20, subota: 8-13 sati
KOŠARICA
Ukupno: 0 kom; 0,00 kn