POPIS UDŽBENIKA ZA OTKUP - Srednja škola 2. razred
FotoN A Z I V     U D Ž B E N I K A / A U T O R ( I )Otkupna cijenaProdaj
affare fatto 2 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 2. razred četverogodišnje strukovne škole : 2. godina učenja
Milvia Marić-Kos
šK
25,00
AFFARE FATTO 2 : udžbenik talijanskog jezika za 2. razred četverogodišnje strukovne škole : 2. godina učenja
Milvia Marić-Kos
šK
30,00
ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 2 : udžbenik za 2. razred drvodjeljske škole
Irena Dević
EL
35,00
alter ego 1 : radna bilježnica francuskog jezika za : 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries
AL
30,00
ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries
AL
45,00
ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole
Mara Banović
šK
35,00
ANALOGNI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za 2.-4. razred 4-godišnjih strukovnih škola
Jasminka Kotur, Stanko Paunović
EL
40,00
ANALOGNI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za 2.-4. razred 4-godišnjih strukovnih škola
Jasminka Kotur, Stanko Paunović
ELEMENT
30,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole
Igor Andreis, Dubravko Jalšovec
šK
35,00
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za kozmetičare, frizere i pedikere s trogodišnjim i četverogodišnjim programom
Dubravko Jalšovec, Silvija Krnić
ALFA
30,00
ARANŽIRANJE 1 : udžbenik za 1. i 2. razred poljoprivredne škole
Dubravka Auguštin
šK
35,00
ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Antonija Bukša
šK
25,00
AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA : udžbenik za srednje stručne škole
Florijan Rajić
šK
35,00
BENVENUTI 2 : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 2. razred trogodišnjeg programa ugostiteljsko-turističkih škola : II. godina učenja
Željka Štefan
šK
30,00
biologija 2 : radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEODI
25,00
biologija 2 : radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor
šK
25,00
BIOLOGIJA 2 : udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor
šK
35,00
BIOLOGIJA 2 : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar
NEODI
45,00
BIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred TROGODIŠNJIH UGOSTITELJSKIH škola i 1. razred HOTELIJERSKO - TURISTIČKIH škola
Mirjana Mijić, Roberto Škara
ALKA
45,00
CAD I PROJEKT - AUTOCAD, MALA ŠKOLA CRTANJA : udžbenik za srednje strukovne škole
Zoran Kalinić
šK
30,00
caffe italia 2 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre
AL
25,00
CAFFE ITALIA 2 : udžbenik talijanskog jezika za 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre
AL
45,00
can i help you...with your english? 2 : radna bilježnica za 2. razred strukovnih škola : 7. godina učenja
Elizabeth Harrison-Paj
šK
15,00
catch up with your english : radna bilježnica 2 iz engleskog jezika za 2. razred strukovnih škola : 7. godina učenja
Martina Horvat, Evelina Mišćin
šK
15,00
CESTOVNA VOZILA 1 : MOTORI S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM : udžbenik za 2. i 3. razred srednje OBRTNIČKE i TEHNIČKE škole
Zoran Kalinić
šK
25,00
CESTOVNA VOZILA 2 - ODRŽAVANJE CESTOVNIH VOZILA 1 : udžbenik za 2. razred
Zoran Kalinić
šK
50,00
choices ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik.; 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Rod Fricker
LJEVAK
25,00
CHOICES ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
40,00
choices INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodišnjih strukovnih škola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih
Rod Fricker
LJEVAK
25,00
CHOICES INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
35,00
choices PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola,
Sue Kay, Vaughan Jones
LJEVAK
20,00
CHOICES PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik:2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drug
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
35,00
ČITANKA 2 : čitanka hrvatskoga jezika za drugi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić
PL
35,00
ČITANKA 2 : čitanka hrvatskoga jezika za drugi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić
PL
35,00
ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Marina Čubrić, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica
šK
40,00
ČITANKA 2 : udžbenik za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
šK
20,00
čovjek i OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Mišo Rašan, Krešimir Trojko
šK
10,00
čovjek i ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije - MODUL B - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Mišo Rašan, Krešimir Trojko
šK
10,00
ČOVJEK , ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević
šK
20,00
ČOVJEK I OKOLIŠ : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak C/+
Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac
PL
25,00
čovjek i okoliš : modul C - radna bilježnica iz biologije za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije
Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar
NEODI
25,00
ČOVJEK I OKOLIŠ : modul C- udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije
Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar
NEODI
25,00
ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak D
Karlo Horvatin, Željko Krstanac, Gorica Grozdanić
PL
25,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović
ALFA
35,00
ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak B
Željko Krstanac, Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin
PL
20,00
deutsch fur den beruf 2 : radna bilježnica za 2. razred strukovnih škola : 7. godina učenja
Dunja Ptiček, Angelina Puović
šK
10,00
deutsch fur den beruf 2 : vježbenica za 2. razred strukovnih škola : 7. godina učenja( staro izdanje)
Dunja Ptiček, Angelina Puović
ŠK
10,00
DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred EKONOMSKIH škola : 7. godina učenja
Ljiljana Troskot
šK
20,00
deutsch ist klasse ! 2 :radna bilježnica za njemački jezik u drugom razredu četverogodišnjih strukovnih škola
Mihaela Cerovečki, Melani Popović
šK
25,00
DEUTSCH IST KLASSE! 2 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u drugom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 7. i 10. godina učenja
Mihaela Cerovečki, Melani Popović
šK
40,00
deutsch.com 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente
AL
25,00
DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente
AL
40,00
deutsch.com 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
30,00
DEUTSCH.COM 2 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
40,00
DIGITALNI SKLOPOVI I UPRAVLJANJE : udžbenik za predmet digitalni sklopovi i upravljanje i digitalna elektronika
Stanko Paunović
EL
30,00
DIREKT NEU 2 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku strukovnih škola, sa audio CD-om
Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; Blaženka Abramović
KLETT
45,00
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Nikša Alfirević, Ondina Čižmek Vujnović, Jurica Pavičić, Goran Vlašić
šK
35,00
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Borna Jalšenjak, Kristijan Krkač
MATE
25,00
DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 1 : udžbenik za 2. razred DRVODJELJSKE škole
Vladimir Frgić
EL
35,00
DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 2 : udžbenik za 2. i 3. razred drvodjeljske škole
Vladimir Frgić
EL
50,00
EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera
Vladimir Čavrak
šCP
15,00
ELEKTRIČKI STROJEVI : udžbenik u strukovnim školama ELEKTROTEHNIČKOGA područja
Josip Jureković
JJ
40,00
ELEKTRIČKI STROJEVI : udžbenik u strukovnim školama ELEKTROTEHNIČKOGA područja
Josip Jureković
JJ
50,00
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - 1. DIO : za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola i za 3. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Vladimir Rodeš
EšV
30,00
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - 2. DIO : udžbenik za 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Vladimir Rodeš
EšV
30,00
ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI : udžbenik s DVD-om za 3. razred 4-god. strukovnih škola u području ELEKTROTEHNIKE i 2. razred za zanimanje TEHNIČAR za MEHATRONIKU
Zdravko Varga
NEODIDAC
50,00
električni strojevi i uređaji: radna bilježnica za 3. razred 4-god. strukovnih škola u području elektrotehnike i 2. razred za zanimanje tehničar za mehatroniku
Zdravko Varga
NEODIDAC
15,00
ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zbirka zadataka
Ante Glamuzina
šK
45,00
elektroenergetika : radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić
NEODIDAC
25,00
elektroenergetika : radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić
NEODIDAC
25,00
ELEKTROENERGETIKA : udžbenik s video DVD-om za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola u području ELEKTROTEHNIKE
Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić
NEODIDAC
55,00
ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za srednje TEHNIČKE i INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE škole
Stanko Paunović
EL
40,00
ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE : udžbenik za 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola (JMO)
Vesna Anđelić, Andrea Bednjanec, Romana Bogut, Jasminka Kotur, Stanko Paunović
ELEMENT
50,00
elektrotehnički materijali i komponente : radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike
Igor Vujević
NEODIDAC
10,00
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIM strukovnih škola u području elektrotehnike
Igor Vujević
NEODIDAC
40,00
elementa linguae latinae medicae : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral
šK
30,00
ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral
šK
40,00
elementi strojeva : radna bilježnica za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Jerko Pandžić, Branko Pasanović
NEODIDAK
35,00
ELEMENTI STROJEVA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Jerko Pandžić, Branko Pasanović
NEODIDAC
45,00
ELEMENTI STROJEVA : udžbenik za srednje strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
40,00
ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE : udžbenik s CD-om za 2. razred TROGODIŠNJIM strukovnih škola u području STROJARSTVA - JMO
Mato Lučić
GRAFIKA
25,00
ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE : udžbenik s video DVD-om za 2. razred JMO-a i TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Jerko Pandžić, Branko Pasanović
NEODIDAC
35,00
elementi strojeva i konstruiranje: radna bilježnica za 2. razred JMO-a i TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Jerko Pandžić, Branko Pasanović
NEODIDAC
15,00
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred ugostiteljske škole : 7. godina učenja
Elizabeth Harrison-Paj
šK
10,00
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred ugostiteljske škole : 7. godina učenja
Elizabeth Harrison-Paj
šK
15,00
english in mind 3 : Workbook 3: za učenje engleskog kao 1. stranog jezika u 4.-god. strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones
KLETT
20,00
ENGLISH IN MIND 3 : Student's Book 3 with DVD-ROM: za učenje engleskog kao 1. stranog jezika u 4.-god. strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks
KLETT
45,00
ETIKA 2 - ČOVJEK KAO DRUŠTVENO BIĆE : udžbenik u drugom razredu gimnazija i srednjih škola
Dafne Vidanec
šK
35,00
FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
šK
30,00
FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
šK
25,00
FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s TROGODIŠNJIM programom fizike
Tatjana Roginić
šK
30,00
FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH i 1.-3. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola ( udžbenik za DVOGODIŠNJI i TROGODIŠNJI program fizike )
Petar Kulišić, Mladen Pavlović
šK
30,00
fizika 2 : ZBIRKA zadataka za drugi razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom
Jakov Labor
ALFA
15,00
FIZIKA 2 : udžbenik fizike za 2. i 3. razred strukovnih škola (udžbenik za DVOGODIŠNJI i TROGODIŠNJI program fizike)
Petar Kulišić, Mladen Pavlović
šK
30,00
FIZIKA 2 : udžbenik fizike za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Petar Kulišić
šK
15,00
FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
25,00
FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
35,00
FIZIKA 2 : udžbenik za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
30,00
fizika 2 : ZBIRKA zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
15,00
fizika 2 :ZBIRKA zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
20,00
fizika 2 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković
NEODICTA
15,00
FIZIKA U MEDICINI 2 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Dario Hrupec
NEODI
40,00
fizka u medicini 2 : ZBIRKA ZADATAKA za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Dubravko Horvat, Dario Hrupec
NEODIDAC
25,00
forward 2 : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Anica Gregović
šK
20,00
FORWARD 2 : udžbenik engleskog jezika u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Anica Gregović, Tamara Budimir
šK
40,00
GEOGRAFIJA 2 : udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Martina Jakovčić
šK
30,00
GEOGRAFIJA 2 : udžbenik geografije za 2. razred srednje EKONOMSKE škole
Bruno Kurek, Dario Pavlović
AC
30,00
GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za drugi razred srednjih škola
Štefica Barlek-Mohenski, Lidija Perić
ALFA
25,00
GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred ekonomske škole
Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk
MERIDIJA
25,00
GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola
Emil Čokonaj, Dragutin Feletar
MERIDIJA
35,00
GEOGRAFIJA : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
PL
40,00
GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola
Ines Kozina
šK
25,00
GEOGRAFSKI ATLAS REPUBLIKE HRVATSKE : geografski atlas za osnovnu i srednje škole
Matija Maček, Ivan Paradi, Petar Perić
PL
20,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola
Hrvatska školska kartografija
šK
40,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJU ŠKOLU
Demir Šehić, Denis Šehić
šK
40,00
GLAZBENI KONTAKTI 2 : udžbenik glazbene umjetnosti s 4 zvučna CD-a za drugi razred srednjih škola s DVOGODIŠNJIM programom
Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov
PL
30,00
GOSPODARSKA MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred srednje UGOSTITELJSKE škole
Vesna Erceg
HOREBA
25,00
GRAĐEVNA MEHANIKA : udžbenik za srednje GRADITELJSKE škole
Ivan Antolić
šK
25,00
GRAFIČKE TEHNIKE : udžbenik za srednje škole s programima vizualnih umjetnosti i dizajna
Carmen Bačura Potočić
šK
40,00
GUTEN APPETIT 1 : udžbenik njemački za 2. razred UGOSTITELJSKE škole
Nevenka Blažević
šK
50,00
HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
35,00
head for business intermediate Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred EKONOMSKIH škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
15,00
higijena : radna bilježnica za trogodišnje srednje strukovne škole
Vesna Kostović Vranješ
šK
20,00
HIGIJENA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić
šK
25,00
HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim i dvogodišnjim programom
Oskar P. Springer
PL
20,00
HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Zdenko Samaržija
šK
25,00
HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik za 2. razred (ČETVEROGODIŠNJIH) strukovnih škola
Miroslav Akmadža, Mario Jareb, Zdenko Radelić, Robert Skenderović
ALFA
25,00
HRVATSKA I SVIJET : od SREDINE XVIII. do kraja XX. stoljeća : udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola
Vesna Đurić, Ivan Peklić
PL
25,00
hrvatski jezik 2 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred srednjih (4-godišnjih) strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred (4-godišnjih) srednjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
15,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik
PL
15,00
hrvatski jezik 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik
PL
10,00
hrvatski jezik 2 : radna bilježnica za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
10,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred TROGODIŠNJE strukovne škole
Snježana Zrinjan
šK
10,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred TROGODIŠNJE strukovne škole
Snježana Zrinjan
šK
10,00
HRVATSKI JEZIK (BUKI) : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan, Nataša Sajko
ALFA
30,00
HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan, Nataša Sajko
AC
30,00
hrvatski jezik 2 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred srednjih (4-godišnjih) strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za 2. razred (4-godišnjih) srednjih strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
15,00
hrvatski jezik 2: radna bilježnica za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
marina čubrić
šK
10,00
hrvatski jezik i književnost 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u drugom razredu trogodišnje SREDNJE strukovne škole
Andreja Jureković Perković, Marija Matković
šK
15,00
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu trogodišnje SREDNJE strukovne škole
Andreja Jureković Perković, Marija Matković
šK
40,00
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 : integrirani udžbenik za 2. razred srednje MEDICINSKE škole
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari
šK
30,00
hrvatski jezik i književnost 2 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 2. razred srednje MEDICINSKE škole
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari
šK
15,00
ideen 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
40,00
IDEEN 2 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 6. i 7. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
INFORMATIKA + : dopunski udžbenik za 1.-3. razred srednjih ekonomskih škola
Marijan Antolović, Predrag Brođanac, Ankica Jagnjić, Natalija Stjepanek
šK
20,00
INFORMATIKA 2 : udžbenik za ekonomiste
Ivan Strugar, Biljana Pavelić
ALKA
40,00
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za GIMNAZIJE I SREDNJE škole
Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovač
SYSPRINT
55,00
INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole
Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijan
SYSPRINT
35,00
INSIGHT PRE-INTERMEDIATE STUDENT S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Jayne Wildman, Fiona Beddall
OXFORD
40,00
INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola i gimnazija
Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker)
OXFORD
35,00
insight INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i gimnazija
Paul Hancock
OXFORD
30,00
insight PRE-INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Mike Sayer, Rachael Roberts
OXFORD
25,00
ISPITIVANJE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred trogodišnjih industrijskih i obrtničkih škola : za 2. razred četverogodišnjih tehničkih škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija)
Božidar Gajić, Martin Sentić
POUZ
35,00
JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole
Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić
PROFIL
25,00
JEZIK C : udžbenik i CD s riješenim primjerima za 2. i 3. razred srednjih strukovnih škola
Tatjana Androković, Vesna Tomić
šK
35,00
KEMIJA 1 : udžbenik za jednogodišnji program kemije
Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović
ALFA
30,00
KEMIJSKA PRERADA DRVA : udžbenik za DRVODJELJSKE škole
Filip Kljajić
šK
50,00
KNJIŽEVNOST 2 : čitanka za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
30,00
KNJIŽEVNOST 2 : čitanka za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
25,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel
HSD
30,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin
šK
30,00
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari
MN
45,00
KUHARSTVO 2 : udžbenik za 2. razred UGOSTITELJSKIH škola
Josip Žuvela
TP
40,00
LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred ZDRAVSTVENIH škola : program ZUBOTEHNIČARA
Nena Tomić-Solar
MN
40,00
LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred ZDRAVSTVENIH škola : program ZUBOTEHNIČARA
Nena Tomić-Solar
MN
40,00
LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred ZDRAVSTVENIH škola : program ZUBOTEHNIČARA
Nena Tomić-Solar
MKN
40,00
LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku struku
Blaženka Bubanj
šK
30,00
le nouveau taxi! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Guy Capelle, Robert Menand
AL
25,00
LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Guy Capelle, Robert Menand
AL
35,00
LIKOVNA UMJETNOST 2 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s ČETVEROGODIŠNJIM programom
Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek
ALFA
20,00
LOG ON @ 2 IN FRAME : udžbenik engleskog jezika za 2. razred srednjih četverogodišnjih škola i gimnazije : 7. godina učenja
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivić-Doolan
šK
20,00
log on@2 in frame : radna bilježnica iz engleskog jezika za 2 razred srednjih četverogodišnjih škola i gimnazij : 7. godina učenja
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivić-Doolan
šK
25,00
MALA ORGANSKA KEMIJA S OSNOVAMA EKOLOGIJE : udžbenik za 2. razred strukovnih škola s DVOGODIŠNJIM programom kemije
Blanka Sever, Dubravka Stričević
PL
30,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić
ALKA
30,00
MATEMATIKA 2 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred GIMNAZIJA I TEHNIČKIH škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
EL
35,00
MATEMATIKA 2 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred GIMNAZIJA I TEHNIČKIH škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
EL
35,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred EKONOMSKE škole
Biljana Janković, Ivan Mrkonjić
NEODIDAC
20,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred EKONOMSKE škole
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić
PL
30,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić
PL
30,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred TEHNIČKIH škola
Sanja Varošanec
EL
35,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred ekonomskih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić, Anđelko Marić
EL
45,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola
Bernardica Bakula, Sanja Varošanec
EL
35,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Sanja Varošanec
EL
30,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred trgovačkih škola
Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić
NEODI
45,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred srednjih medicinskih škola - smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Jelena Noskov, Karolina Brleković
ŠK
30,00
MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred TRGOVAČKE škole
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
20,00
MATEMATIKA 2, 1. DIO : udžbenik za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ljiljana Kelava-Račić, Zvonimir Šikić
šK
15,00
MATEMATIKA 2, 2. DIO : udžbenik za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Ljiljana Kelava-Račić, Zvonimir Šikić
šK
20,00
MATEMATIKA 2: udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred EKONOMSKE škole
đurđica salamon, boško šego
ALKA
30,00
MATEMATIKA U STRUCI 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred TRGOVAČKE škole jmo
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATEMATIKA U STRUCI 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred JMO-a
Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić
NEODI
25,00
MATEMATIKA U STRUCI 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATERIJALI : udžbenik za 1. i 2. razred drvodjeljske škole
Vladimir Frgić
ELEMENT
45,00
MEHANIKA 2 - ZNANOST O ČVRSTOĆI : radna bilježnica s CD-om za 2. razred tehničkih škola
Karl Juhart, Jerko Pandžić, Albin Vrabič
EL
30,00
MEHANIZMI : udžbenik s radnom bilježnicom za srednjuSTROJARSKU školu
Boris Kulišić
POUZ
40,00
MINERALOGIJA : udžbenik za srednje škole
Vera Babić, Jasenka Takšić, Maja Vrkljan
šK
60,00
MJERENJA U ELEKTROTEHNICI : udžbenik za 2. razred srednje škole
Andrea Bednjanec
EL
25,00
MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara
Nena Tomić-Solar
MN
35,00
MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Anton I. Simović
šK
55,00
NACRTNA GEOMETRIJA 2. DIO : udžbenik za srednje škole
Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza
EL
15,00
NACRTNA GEOMETRIJA : udžbenik za graditeljske tehničke škole
Lana Lipošinović
EL
35,00
NAUKA O TOPLINI SA ZADACIMA : udžbenik za srednje strukovne škole; TABLICE I DIJAGRAMI : priručnik
Aurel Kostelić
šK
35,00
NAVIGACIJSKA METEOROLOGIJA : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Anton I. Simović
šK
45,00
new headway FOURTH edition PRE-INTERMEDIATEworkbook : radna bilježnica za engleski jezik ; 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
35,00
NEW HEADWAY FOURTH edition INTERMEDIATE student's book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani
John Soars, Liz Soars
OXFORD
30,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook B; radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezi
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook A : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
NEW HORIZONS 2 STUDENTS BOOK : udžbenik engleskog jezika za 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons
OXFORD
30,00
new horizons 2 workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons
OXFORD
20,00
new success ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. 1. i 2. razred srednjih strukov
David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. 1. i 2. razred srednjih strukovnih čet
Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White
LJEVAK
35,00
new success INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih ško
Lindsay White, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
new SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik;Za 2. i 3. razred srednjih
Lindsay White, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik;Za 2. i 3. razred srednjih strukov
Bob Hastings, Stuart McKinlay
LJEVAK
35,00
NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
VBZ
50,00
nuovo progetto italiano 1 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
VBZ
35,00
ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA : udžbenik za srednje strukovne škole
Zoran Kalinić
šK
45,00
ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić
KSC
15,00
ON HOLIDAY 2: udžbenik engleskog jezika za hotelijersko-turističku i ekonomsku struku: 9. godina učenja
elizabet harrison-paj, bojana mažuran
šK
25,00
OPĆA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S EPIDEMIOLOGIJOM I IMUNOLOGIJOM : za ZDRAVSTVENE škole
Zdenko Volner
šK
55,00
ORGANIZACIJA I TEHNIKA PRIJEVOZA TERETA U CESTOVNOM PROMETU : udžbenik za 2. i 3. razred za zanimanja u cestovnom prometu
Branimir Golac
šCP
20,00
ORGANIZACIJA I TEHNIKA PRIJEVOZA TERETA U CESTOVNOM PROMETU : udžbenik za 2. i 3. razred za zanimanja u cestovnom prometu
Branimir Golac
šPC
10,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA U HOTELIJERSTVU I TURIZMU : udžbenik za 2. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola
Đani Bunja
šK
38,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 2 : za 2. razred 4-godišnje ugostiteljske škole : zanimanje hotelijer : smjer ugostiteljstvo
Ivan Marošević
HOREBA
20,00
ORGANSKA KEMIJA : udžbenik za ZDRAVSTVENE i KEMIJSKE škole
Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević
PL
35,00
OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE : udžbenik kemije za 2. razred medicinskih i ZDRAVSTVENIH škola
Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weichnacht, Frances Novosel
šK
30,00
OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE : udžbenik kemije za drugi razred medicinske škole
Antica Petreski, Dubravka Stričević, Blanka Sever, Helena Čičak
PL
30,00
OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik za ekonomiste
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić
ALKA
45,00
osnove ekonomije 2 : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Jošić, Gordana Zoretić
šK
15,00
OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Jošić, Jadranka Dorešić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivan Režić, Silvija Marinčić Svetoivanec, Melita Todorović
šK
25,00
OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro
MATE
20,00
osnove elektrotehnike 2 : radna bilježnica za 2. razred srednjih ELEKTROTEHNIČKIH škola
Nediljka Furčić
NEODIDAC
25,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 : udžbenik s video DVD-om i zbirkom zadataka za 2. razred srednjih ELEKTROTEHNIČKIH škola
Nediljka Furčić, Zdravko Varga
NEODIDAC
35,00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 : udžbenik za 2. razred ELEKTROTEHNIČKIH škola
Armin Pavić
EL
30,00
osnove elemenata strojeva : radna bilježnica za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Antun Babić, Josip Lolić
šK
25,00
OSNOVE ELEMENATA STROJEVA : udžbenik za 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja
Antun Babić
šK
40,00
OSNOVE INFORMATIKE : udžbenik za prodavače
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar
ALKA
30,00
osnove marketinga : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Dubravka Liebl, Sanja Rocco
šK
15,00
OSNOVE MARKETINGA : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Dubravka Liebl, Sanja Rocco
šK
30,00
OSNOVE MARKETINGA : udžbenik za 2. razred strukovne škole, zanimanje prodavač
Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina Miličević
MATE
30,00
osnove tehničke mehanike 1 : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAK
30,00
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAK
55,00
osnove tehničke mehanike : radna bilježnica za 1. i 2. razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
Zvonimir Vlaić
EOŠZ
15,00
OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE : udžbenik za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Zvonimir Vlaić
KAIROS
35,00
OSNOVE TURIZMA : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner, Ivan Kožić
šK
30,00
OSNOVE TURIZMA : udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Lidija Birin, Zoran Kasum, Ina Rodin
MATE
35,00
OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drug
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
40,00
outcomes INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica engleskog jezika za 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Amanda Maris
VBZ
25,00
OUTCOMES PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
40,00
outcomes ELEMENTARY workbook : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Peter Maggs, Catherine Smith
VBZ
20,00
OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT\'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
35,00
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred srednje MEDICINSKE škole
Igor Andreis, Asja Jelaković
šK
30,00
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje MEDICINSKE i ZDRAVSTVENE škole
Valerija Blažičević, Ivan Damjanov
MN
40,00
PATOLOGIJA ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje VETERINARSKE škole
Križan Čuljak
šK
45,00
pneumatika i hidraulika - I. dio : pneumatika i elektropneumatika : radna bilježnica za 2.-4. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Gojko Nikolić
TIPEX
15,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 1. DIO - PNEUMATIKA
nikolić gojko STARIJE IZDANJE
ŠN
20,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA
Gojko Nikolić, Jakša Novaković
šN
30,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - hidraulika
Gojko Nikolić, Jakša Novaković
ŠN
25,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA
Gojko Nikolić, Jakša Novaković
šN
25,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 1. DIO - PNEUMATIKA
Gojko Nikolić
šN
30,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA
Gojko Nikolić, Jakša Novaković
šN
30,00
PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić
šK
35,00
PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole
Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić
MATE
40,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole(sadržaj identičan starom izdanju )
Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein
SYSPRINT
30,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole(sadržaj identičan starom izdanju)
Đuro Benić, Nataša Vulić
šK
45,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Ana Knežević-Hesky
ALFA
25,00
poslovanje prodavaonice : radna bilježnica za prodavače
Sanda Renko, Suzana Drobnić
ALKA
10,00
POSLOVANJE PRODAVAONICE : udžbenik za prodavače
Sanda Renko, Suzana Drobnić
ALKA
25,00
POSLOVNA DOKUMENTACIJA : udžbenik za prodavače
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar
ALKA
25,00
POSLOVNA INFORMATIKA : udžbenik za komercijaliste
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar
AC
25,00
POSLOVNA PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM : udžbenik za 2. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola, zanimanja HOTELIJERSKO - TURISTIČKI TEHNIČAR i KONOBAR
Maša Močiljanin
šK
20,00
POSLOVNA STENOGRAFIJA : udžbenik za 2. razred srednjih škola
Blanka Bartulović, Marijan Pavlic
HSD
30,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje komercijalist
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić
BIROTEHN
30,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Antun Kliment, Olivera Jurković Majić
šK
35,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za 2. razred, zanimanje KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA
Mirjana Rubčić Fabris
šK
20,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Mirjana Pejić Bach, Jadranka Murgić
ALKA
30,00
POŠTANSKI PROMET 2
Pero Tabak
TšZG
40,00
POVIJESNI ATLAS HRVATSKE ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE
Petar Bagarić, Damir Bulat, Maja Ferček, Šime Labor, Tatjana Medić-Posavec, Goran Mihelčić, Goran Miljan, Ivica Miškulin, Vladimir Posavec, Miroslav Šašić
PL
30,00
POVIJEST : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
AC
50,00
POZNAVANJE NEPREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 2. razred srednje TRGOVAČKE škole
Ljiljana Tanay
šK
35,00
POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za prvi i drugi razred trgovačko-ugostiteljske-turističke škole
Danko Matasović
šK
45,00
POZNAVANJE MATERIJALA : udžbenik za 1.-3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola iz područja tekstila
Adela Čuljak
ZRINSKI
30,00
POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 2 : udžbenik za obrazovanje FRIZERA za 2. razred
Jasenka Raos
SSVž
55,00
poznavanje materijala s tehnološkim vježbama : radna bilježnica uz udžbenik za 2. razred
Jasenka Raos
SSVž
20,00
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 : udžbenik za 2. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola
Danko Matasović
PL
40,00
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 : udžbenik za 2. razred UGOSTITELJSKIH i TURISTIČKIH škola
Danko Matasović
PL
10,00
POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola
Maja Hamel, Mirko Sagrak
AC
40,00
PRAKTIKUM ANALITIČKE KEMIJE : udžbenik analitičke kemije za srednje strukovne škole
Sonja Rupčić Petelinc, Zoran Weihnacht, Sanja Žužek
šK
40,00
PRAKTIKUM KONZERVIRANJA NAMIRNICA : udžbenik s vježbama za praktičnu nastavu u 2. razredu srednjih PREHRAMBENIH škola
Anita Car Kolarić
šK
50,00
PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILIJA : udžbenik za 2. razred za zanimanje KEMIJSKI ČISTAČ i 4. razred za zanimanje KEMIJSKI TEHNIČAR
Adela Čuljak, Josip Uzun
ZRINSKI
45,00
prezentacijske vještine : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Jasenka Rašetina
šK
20,00
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i u drugom razredu za zanimanje komercijalist/komercijalistica
Jasenka Rašetina
šK
35,00
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE : udžbenik za komercijaliste i prodavače
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković
ALKA
25,00
PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Snježana Malinović
TšZG
40,00
PRIJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM
Josip Kunac
TšZG
50,00
PRIKLJUČAK NA IZMJENIČNI NAPON : za 2. razred elektrotehničkih škola
Ante Glamuzina
šK
45,00
PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare
Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna
MN
50,00
PRODAJNO POSLOVANJE : udžbenik za prodavače
Sanda Renko, Irena Guszak
ALKA
25,00
prodajno poslovanje : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Sandra Brajnović
šK
20,00
prodajno poslovanje : radna bilježnica za prodavače
Sanda Renko, Irena Guszak
ALKA
10,00
PRODAJNO POSLOVANJE : udžbenik u drugom razredu
Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Sandra Brajnović
šK
40,00
PROGRAMIRANJE : udžbenik programiranja u Pascalu za 2. i 3. razred srednjih strukovnih škola
Vesna Mesar
šK
45,00
PROGRAMIRANJE CNC GLODALICA I CNC TOKARILICA ZA RADIONIČKE VJEŽBE I NOVE TEHNOLOGIJE : udžbenik za 2. i 3. razred srednjih strukovnih strojarskih škola
Krunoslav Curić
šK
40,00
PROMETNA PSIHOLOGIJA I KULTURA : udžbenik za 2. razred za zanimanja u cestovnom prometu
Vlasta Perotić, Jasminka Zagorac
šCP
30,00
PROMETNO PRAVO : udžbenik za 2. razred srednje škole za program/zanimanje tehničar za logistiku i špediciju
Ksenija Puljanić
ŽTŠZ
40,00
PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE : udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama
Siniša Brlas
AC
40,00
RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - DVOGODIŠNJI program učenja
Darko Grundler, Sanda Šutalo
šK
35,00
računovodstvo 2 : radna billježnica za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica
šK
20,00
RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik za ekonomiste
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet
ALKA
30,00
računovodstvo 2 : radna bilježnica iz računovodstva za drugi razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
30,00
računovodstvo 2 : radna bilježnica za 2. razred srednje strukovne škole zanimanje ekonomist/ica
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet
ALKA
15,00
RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik računovodstva za drugi razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
30,00
RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica
šK
40,00
solution 2nd edition, INTERMEDIATE workbook with audio CD : radna bilježnica za engleski jezik B1+ za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Jane Hudson, Tim Falla, Paul A. Davies
AC
20,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1+ za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
40,00
solutions 2nd edition, PRE-INTERMEDIATE workbook with audio CD : radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
20,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1 za 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
30,00
SPECIJALNO RATARSTVO
Ana Pospišil, Milan Pospišil, Dubravka Gvozdić
ZRINSKI
60,00
stiamo insieme 2 : radna bilježnica talijasnkog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković
šK
20,00
STIAMO INSIEME 2 : udžbenik talijanskog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković
šK
40,00
STOMATOLOŠKA ANATOMIJA S GNATOLOGIJOM : udžbenik za 2. razred ZDRAVSTVENIH škola
Branka Rešetar
GMTK
60,00
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODI
40,00
strojarstvo i osnove strojarstva, 1. dio : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred TROGODIŠNJIH i ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODI
25,00
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODI
40,00
STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
40,00
STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
40,00
STRUKOVNE VJEŽBE 2 : udžbenik s CD-om
Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić
BIROTEHN
30,00
ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS): za 5. - 8. r. osnovne škole i 1. - 4. razred gimnazija i strukovnih škola
grupa autora
ALFA
35,00
team deutsch NEU 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm, Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković
KLETT
20,00
TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm , Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković
KLETT
40,00
TECH TALK ELEMENTARY udžbenik engleskog jezika za 1 i 2. razred TROGODIŠNJIH STROJARSKIH škola
vicki follett
AL
40,00
tech talk ELEMENTARY radna bilježnica engleskog jezika za 1 i 2. razred TROGODIŠNJIH STROJARSKIH škola
brian cross, john sydes
AL
20,00
tech talk pre-intermediate radna bilježnica engleskog jezika za 2.razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
john sydes
AL
20,00
TECH TALK PRE-INTERMEDIATE udžbenik engleskog jezika za 2.razred TROGODIŠNJIH strukovnih škola
vicki hollett
AL
30,00
TEHNIČKA GRAFIKA : udžbenik tehničkog crtanja za srednje strukovne škole
Eduard Hercigonja
šK
40,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Boris Kulišić
EL
35,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA, OTPORNOST, GIBANJE, MEHANIZMI : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Vladimir Špiranec
šK
40,00
TEHNIČKA MEHANIKA - NAUKA O ČVRSTOĆI S VJEŽBAMA : za 2. razred za strojarske tehničare i ostale tehničke struke programa A
Boris Kulišić
EL
25,00
TEHNIČKA MEHANIKA - NAUKA O ČVRSTOĆI I DINAMIKA : udžbenik za 2. razred strojarskih tehničkih škola
Boris Kulišić
EL
45,00
tehnička mehanika 2 - nauka o čvrstoći : radna bilježnica za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
20,00
TEHNIČKA MEHANIKA 2 - NAUKA O ČVRSTOĆI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
45,00
tehnička mehanika 3 - kinematika i dinamika : radna bilježnica za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
30,00
TEHNIČKA MEHANIKA 3 - KINEMATIKA I DINAMIKA : udžbenik s DVD-om za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
60,00
tehnička mehanika za mehatroničare 2 : radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
30,00
TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 2 : udžbenik s video DVD-om za 2. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih tehničkih škola
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
NEODIDAC
40,00
TEHNIČKA SREDSTVA ŽELJEZNICE
Franjo Šoh, Miroslav Vrhovnik
TšZG
35,00
TEHNIČKI MATERIJALI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Franjo Toufar
šK
35,00
TEHNIČKI MATERIJALI 2 : udžbenik od 1. do 4. razreda srednje strukovne strojarske škole
Dušan Hrgović
šK
30,00
tehničko crtanje 2 : radna bilježnica za 2. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
jerko pandžić
NEODIDAC
20,00
TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za TROGODIŠNJE strukovne škole (JMO)
Jerko Pandžić
NEODI
45,00
TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za srednje škole
Milan Žunar
POUZ
45,00
TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Mato Lučić
LUćIć
30,00
TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : priručnik za tehničko crtanje
Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić
AC
25,00
TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : priručnik za tehničko crtanje
Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić
ZG
5,00
tehničko crtanje: radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Jerko Pandžić
NEODI
30,00
TEHNOLOGIJA AUTOLIMARIJE : udžbenik za 2. i 3. razred STROJARSKIH strukovnih škola
Jozo Jelinić
ZRINSKI
20,00
tehnologija frizerstva s praktičnom nastavom 2 : radna bilježnica uz udžbenik za 2. razred
Jasenka Raos
SSVž
20,00
TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 2 : udžbenik za obrazovanje FRIZERA za 2. razred
Jasenka Raos
SSVž
50,00
tehnologija goriva i maziva : radna bilježnica za 2. razred škola za cestovni promet
Ivanka Filipan
PL
10,00
TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA : udžbenik za 2. razred škola za CESTOVNI promet
Ivanka Filipan
PL
30,00
TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA : udžbenik za 2. razred škola za CESTOVNI promet
Ivanka Filipan
PL
15,00
TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA
Jozo Jelinić
ZRINSKI
25,00
tehnologija strojarskih instalacija : radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva
Stipe Crnoja
NEODI
20,00
TEHNOLOGIJA STROJARSKIH INSTALACIJA : udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva
Stipe Crnoja
NEODI
45,00
TEHNOLOGIJA STROJOBRAVARIJE : udžbenik za 2. i 3. razred STROJARSKE struke
Mijo Matošević
UM
30,00
TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA I.
Ivica Lovrić, Božica Radoš
AC
40,00
TEMELJI AUTOMATIKE 1 : SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE
Juraj Božičević
šK
35,00
TEMELJI AUTOMATIKE 2 : MJERNI PRETVORNICI I MJERENJE
Juraj Božičević
šK
35,00
TERESTRIČKA NAVIGACIJA 1 : udžbenik terestičke navigacije za 2. razred pomorskih škola
Ratko Radulić
PL
30,00
TERESTRIČKA NAVIGACIJA : udžbenik za pomorske škole i priručnik za pomorce
Anton I. Simović
šK
35,00
TERMINALI I MEHANIZACIJA
Nikolina Brnjac
TšZG
35,00
termodinamika : radna bilježnica
Ivo Njire
POUZ
20,00
TERMODINAMIKA : udžbenik
Ivo Njire
POUZ
30,00
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE : udžbenik za 3. razred strukovne škole
Stjepan Brzak
POUZ
20,00
TRGOVAČKO POSLOVANJE 2 : udžbenik za trgovačko poslovanje za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica, komercijalist/komercijalistica
Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Dubravka Liebl, Renata Petrović
šK
25,00
TRGOVAČKO PRAVO U TURIZMU : udžbenik za 2. i 4. razred srednjih UGOSTITELJSKIH i HOTELIJERSKO - TURISTIČKIH škola
Vilim Gorenc, Andrea Pešutić
šK
35,00
tune up! 2 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Milena Gilić, Irena Pavlović, Ivana Škarica Mital, Andy Tomlinson
PL
25,00
TUNE UP! 2 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Milena Gilić, Irena Pavlović, Ivana Škarica Mital, Andy Tomlinson
PL
25,00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik iz geografije za srednje turističke škole
Emil Čokonaj, Ružica Vuk
MERIDIJA
20,00
UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 2 : udžbenik kuharstva za 2. razred srednje UGOSTITELJSKO-HOTELIJERSKO-TURISTIČKE škole
Vedran Habel
šK
50,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 : udžbenik za 2. razred UGOSTITELJSKO-HOTELIJERSKO-TURISTIČKIH škola : trogodišnji program
Silvio Belužić, Slavko Ratkajec
šK
30,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 S POZNAVANJEM JELA : udžbenik za 2. razred ugostiteljsko-turističkih škola
Ivan Marošević
ZRINSKI
25,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 S POZNAVANJEM JELA : udžbenik za 2. razred ugostiteljsko-turističkih škola
Ivan Marošević
AC
20,00
UPORABA VAGONA
Josip Kunac
TšZG
40,00
UPRAVLJANJE I REGULACIJA 1. DIO - UPRAVLJANJE
Gojko Nikolić
šN
30,00
UREDSKO POSLOVANJE I DOPISIVANJE 1 : udžbenik za 2. razred UPRAVNO-BIROTEHNIČKIH škola
Vesna Ramljak
šK
35,00
UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Višnja Dorčić-Kereković, Bosiljka Vinković Kukolić
ŠK
35,00
UVOD U RAČUNALSTVO : udžbenik u trogodišnjim strukovnim školama - jednogodišnji program učenja
Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučić, Smiljana Perić
šK
45,00
vježbe iz tehnoloških operacija : radni listovi za laboratorijske vježbe za 3. razred kemijsko-tehničkih škola i 2. i 3. razred prehrambeno-tehničkih škola
Željko Džodan, Renata Topić Maksimović
PL
10,00
vlasuljarstvo 3 : radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 2./3. razred
Jasenka Raos
SSVž
25,00
VLASULJARSTVO 3 : udžbenik za obrazovanje frizera u JMO - 2./3.razred
Jasenka Raos
SSVž
45,00
YOU'RE WELCOME 1 : udžbenik engleskog jezika za ugostiteljsku struku
Mirjana Jurčić, Dunja Palčok
šK
15,00
ZADACI ZA VJEŽBU : postupci rješavanja i zadaci za samostalan rad za 2. razred elektrotehničkih škola
Ivan Felja, Armin Pavić
EL
30,00
ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Darko Jurković
TšZG
40,00
ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola
Nada Prlić
šK
35,00
zweite.sprache@deutsch.de 2 : radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić
šK
15,00
ZWIETE.SPRACHE@DEUTSCH.de 2 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić
šK
30,00

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 8-20, subota: 8-13 sati
KOŠARICA
Ukupno: 0 kom; 0,00 kn