POPIS UDŽBENIKA ZA OTKUP - Srednja škola 4. razred
FotoN A Z I V     U D Ž B E N I K A / A U T O R ( I )Otkupna cijenaProdaj
affare fatto 4 : radna bilježnica za talijanski jezik u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 4. godina učenja, 2. strani jezik
Milvia Marić-Kos, Maria Rugo
šK
20,00
AFFARE FATTO 4 : udžbenik talijanskog jezika u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 4. godina učenja, 2. strani jezik
Milvia Marić-Kos, Maria Rugo
šK
40,00
alter ego 2 : radna bilježnica francuskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis
AL
25,00
ALTER EGO 2 : udžbenik francuskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries
AL
45,00
analiza financijskih izvještaja : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Željko Tintor, Marija Horvatić Kapelac, Miran Novokmet
šK
15,00
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Željko Tintor
šK
25,00
ANALOGNI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za 2.-4. razred 4-godišnjih strukovnih škola
Jasminka Kotur, Stanko Paunović
EL
45,00
ANALOGNI I DIGITALNI SKLOPOVI : udžbenik-radna bilježnica za srednje elektrotehničke škole
Mate Jović, Antonija Kolovrat, Asja Kovačević, Darko Kovačević
TšIM
45,00
ARANŽIRANJE 2 : udžbenik za 3. i 4. razred poljoprivredne škole
Dubravka Auguštin
šK
40,00
ASTRONOMSKA NAVIGACIJA 2 : za 4. razred srednjih pomorskih škola
Maksim Klarin
šK
40,00
AUDIOTEHNIKA I TELEVIZIJSKA TEHNIKA - UVOD
Ivica Knežević
šK
35,00
AUTOMATIKA : udžbenik za ELEKTROTEHNIČKE škole
Velibor Ravlić
AC
25,00
B HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola
nataša sajko
ALFA
25,00
BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Renata Muženić, Martina Petrac, Ante Žigman
MATE
40,00
BANKARSTVO I OSIGURANJE : udžbenik za 3. i 4. razred srednje strukovne škole zanimanje: ekonomist/ica
Marijana Ivanov, Vera Maroshi
ALKA
25,00
bankarstvo i osiguranje: radna bilježnica za 4. razred srednje strukovne škole zanimanje: ekonomist/ica
Marijana Ivanov, Vera Maroshi
ALKA
15,00
BERUFSFELD MEDIZIN udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4.razred MEDICINSKIH škola
tatjana horvat
šK
30,00
biofizika : radna bilježnica za 4. razred srednjih medicinskih škola za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege
Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić
šK
15,00
BIOFIZIKA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić
šK
30,00
BRODSKI MOTORI : udžbenik za 3. i 4. razred srednjih pomorskih škola
Ante Pažanin
PALAGA
65,00
caffe italia 3 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano
AL
5,00
CAFFE ITALIA 3 : udžbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano
AL
30,00
choices INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Rod Fricker
LJEVAK
20,00
CHOICES INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik;
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
30,00
choices UPPER-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika prvi strani jezik i 3. i 4. razred ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Rod Fricker
AC
15,00
CHOICES UPPER-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik.
Michael Harris, Anna Sikorzynska
LJEVAK
30,00
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac
šK
25,00
DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 4 Fachsprache Deutsch : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred ekonomskih škola : 9. godina učenja
Ljiljana Troskot
šK
25,00
DEUTSCH IN TOURISMUS 2 udžbenik za 4.razred hoteljersko -turističkih škola,4 godina učenja
nevenka blažević
šK
30,00
deutsch ist klasse! 4 : radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola
Jasminka Pernjek, Marija Lütze-Miculinić
šK
20,00
DEUTSCH IST KLASSE! 4 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola
Jasminka Pernjek, Marija Lütze-Miculinić
šK
30,00
DEUTSCH.COM 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
25,00
DEUTSCH.COM 2 : udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja;
C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente
AL
35,00
DEUTSCH.COM 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja
Gerhard Neuner, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte
AL
30,00
deutsch.com 3 radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja
Anna Breitsameter, Jacqueline Assmann, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte
AL
25,00
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred strukovnih škola, za početno
Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewicz, Anna Wojdat-Niklewska;Toni Škeva
KLETT
40,00
DISCOVER MEDICAL ENGLISH 2: udžbenik engleskog jezika za 4. razred medicinske škole; 9. godina učenja
anica gregović
šK
30,00
DJELOMIČNA PROTEZA : udžbenik za 4. razred ZDRAVSTVENIH škola
Branka Rešetar
GMTK
45,00
DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 3 : PROZORI, VRATA, STUBIŠTA, UNUTARNJA OPREMA : udžbenik za 3. i 4. razred drvodjeljske škole
Vladimir Frgić
EL
40,00
ekologija : radna bilježnica za biologiju u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole
Mišo Rašan
šK
15,00
EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera
Vladimir Čavrak
ščP
15,00
EKONOMSKA GEOGRAFIJA 4 : udžbenik za 4. razred EKONOMSKIH škola
Miljenko Bilen, Kristina Bučar-Perić
šK
30,00
ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zbirka zadataka
Ante Glamuzina
šK
35,00
elektroenergetika : radna bilježnica za tehničke škole u području ELEKTROTEHNIKE
Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić
NEODIDAC
20,00
ELEKTROENERGETIKA : udžbenik s video DVD-om za tehničke škole u području ELEKTROTEHNIKE
Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić
NEODIDAC
25,00
ELEKTRONIČA INSTRUMENTACIJA -udžbenik za srednje škole za zanimanja ; tehničar za računalstva,tehničar za elektroniku ,elektrotehničar ,tehničar za radio-komunikacije,elektroničar(B program)
andrea bednjanec
ELEMENT
30,00
ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA : udžbenik za srednje škole
Andrea Bednjanec
EL
25,00
ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA : udžbenik za pomorske škole
Anton Simović
EL
30,00
ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za srednje tehničke i industrijsko-obrtničke škole
Stanko Paunović
EL
35,00
ELEMENTI STROJEVA : udžbenik za srednje strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
30,00
ENGLISH IN MIND 2: Student s Book 2 with DVD-ROM: Za učenje engleskog jezika
herbert puchta, jeff stranks
KLETT
30,00
ENGLISH IN MIND 2: Workbook 2: Za učenje engleskog jezika
herbert puchta, jeff stranks
KLETT
15,00
ENGLISH IN MIND 4 : Student s book 4 with DVD - ROM: za učenje engleskog kao 1.str. jez. u 4. god. u strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones
KLETT
30,00
ENGLISH IN MIND 4: Workbook 4: Za učenje engleskog jezika
peter lewis - jones, herbert puchta, jeff stranks
klett
15,00
ENGLISH IN MIND 5 : Students book 5 with DVD-ROM: za učenje engleskog kao 1. stranog jezika
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones
KLETT
35,00
english in mind 5 : Workbook 5: za učenje engleskog kao 1. stranog jezika
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones
K
20,00
english in mind : Workbook 4: za učenje engleskog kao 1. str.jez. u 4.god strukovnim školama
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones
KLETT
15,00
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Petar Jakopec
šK
25,00
ETIKA U SESTRINSTVU : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Nada Prlić
šK
30,00
FARMAKOLOGIJA : za srednje medicinske i zdravstvene škole
Ileana Linčir
šK
35,00
FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred srednjih škola
Tomislav Reškovac
PL
25,00
FINOMEHANIKA : udžbenik za srednje strukovne škole
Anđelka Ređep
šK
35,00
FIZIKA 4 : udžbenik fizike za četvrti razred ČETVEROGODIŠNJE strukovne škole
Damir Pavlović, Marin Srdelić
profil
35,00
fizika 4 : ZBIRKA ZADATAKA za 4. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike/+
Jakov Labor
ALFA
20,00
FIZIKA 4 : udžbenik fizike za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Petar Kulišić, Vjera Lopac
šK
30,00
FIZIKA 4 : udžbenik fizike za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola/+
Petar Kulišić, Vjera Lopac
šK
30,00
FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Jakov Labor
ALFA
20,00
FIZIKA 4, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola s ČETVEROGODIŠNJIM učenjem fizike
Dubravko Horvat, Dario Hrupec
NEODIDAC
40,00
GEOGRAFIJA 4 : udžbenik iz geografije za IV. razred ekonomske škole
Dragutin Feletar, Petar Feletar
MERIDIJA
35,00
GEOGRAFIJA : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
PL
35,00
GEOGRAFSKI ATLAS REPUBLIKE HRVATSKE: za osnovnu i srednju školu.
Matija Maček, Ivan Paradi, Petar Perić
PL
20,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola
Hrvatska školska kartografija
šK
35,00
GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJU ŠKOLU
Demir Šehić, Denis Šehić
šK
35,00
GRAĐEVNA MEHANIKA : udžbenik za srednje graditeljske škole
Ivan Antolić
šK
25,00
graphic communication: radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred srednje strukovne škole 8. i 9. godina učenja grafičko i dizajnersko usmjerenje
elizabeth harrison - paj, koraljka mak
šK
25,00
GRAPHIC COMMUNICATION: udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred srednje strukovne škole 8. i 9. godina učenja grafičko i dizajnersko usmjernje
elizabeth harrison - paj, koraljka mak
šK
35,00
head for business UPPER-INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 3. i 4. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
15,00
HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Jon Naunton
AL
20,00
HIGIJENA NAMIRNICA ANIMALNOG PODRIJETLA : udžbenik za 4. razred VETERINARSKE škole
Mirza Hadžiosmanović, Željko Pavičić
PL
35,00
hrvatski jezik 4 : radna bilježnica uz udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
hrvatski jezik 4 : radna bilježnica uz udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
20,00
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
20,00
HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola
Nataša Sajko
ALFA
25,00
HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola
Nataša Sajko
ALFA
25,00
hrvatski jezik 4 : radna bilježnica uz udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Snježana Zrinjan
ALFA
10,00
hrvatski jezik 4 : radna bilježnica za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
10,00
hrvatski jezik 4 : radna bilježnica za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
10,00
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
25,00
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
šK
20,00
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Marina Čubrić
ŠK
25,00
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 4 : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih tehničkih škola
Dragutin Rosandić
šK
10,00
hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost 4 : radna bilježnica za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Lana Hudeček, Blanka Mesić, Milica Mihaljević, Josip Pilić
PL
10,00
ideen 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja;
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
IDEEN 2 : udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
ideen 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred 4-god. strukovnih škola, 8. i 9. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
30,00
IDEEN 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 8. i 9. godina učenja
Wilfried Krenn, Herbert Puchta
AL
35,00
IMUNOHEMATOLOGIJA I TRANSFUZIJSKA MEDICINA : udžbenik za MEDICINSKE škole
Damir Grgičević, Tomislav Vuk
MN
40,00
INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Jayne Wildman, Fiona Beddall
OXFORD
30,00
insight UPPER-INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica za engleski jezik, 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Mike Sayer, Rachael Roberts
OXFORD
25,00
INTERNA MEDICINA : udžbenik za 3.-4. razred srednjih medicinskih škola
Roko Živković
MN
35,00
JAVNE FINANCIJE : udžbenik za 4. razred srednje UPRAVNE škole
Barbara Jelčić, Božidar Jelčić
BIROTEHN
20,00
KIRURGIJA : za srednje MEDICINSKE škole
šK
45,00
knjigovodstvo na računalu: radna bilježnica za 4. razred EKONOMSKE škole
Ljerka Dragović-Kovač, Branka Marić
šK
25,00
KNJIŽEVNOST 4 : čitanka za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovne škole
Snježana Zrinjan
ALFA
30,00
KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 2 (S UREDSKIM PRAKTIKUMOM) : poslovno i službeno dopisivanje
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel
BIROTEHN
35,00
konstruktivna geometrija - vježbe
ivanka babić,sonja gorjanc, ana sliepčević,vlasta szirovicza
ZG
20,00
KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari
MN
35,00
L'ITALIANO PER IL TURISMO E L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 2 : udžbenik s CD-om za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 4. godina učenja
Dolores Miškulin-Čubrić
šK
30,00
LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku struku
Blaženka Bubanj
šK
20,00
LE NOUVEAU TAXI! 2 : udžbenik francuskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet, Veronique Kizirian, Robert Menand
AL
30,00
le nouveau taxi! 2: radna bilježnica francuskog jezika 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Nathalie Hirschsprung, Laure Hutchings
AL
20,00
LIKOVNA UMJETNOST 4 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 4. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom
Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulir, Elen Zubek
ALFA
25,00
LIKOVNA UMJETNOST 4 : udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu gimnazije i umjetničke škole(DETALJI SE NALAZE U KOMENTARU)
Jadranka Damjanov
šK
30,00
MANEVRIRANJE BRODOM : udžbenik za 4. razred pomorskih škola
Ratko Radulić
PL
30,00
MARKETING 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Ondina Čižmek Vujnović, Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić
šK
25,00
MARKETING 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina Čaić
MATE
25,00
MARKETING : udžbenik za 4. razred EKONOMSKE škole
Ondina Čižmek Vujnović, Dragomir Mađerić, Fedor Rocco
šK
10,00
MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Đurđana Ozretić Došen, Olivera Jurković Majić
šK
25,00
MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Predrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina Miličević
MATE
25,00
MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
ELEMENT
35,00
MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović
ELEMENT
35,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
PL
20,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
PL
20,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4.razred ekonomskih škola
Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić
EL
30,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4.razred ugostiteljsko-turističkih škola
Vesna Erceg, Sanja Varošanec
EL
35,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred EKONOMSKIH škola
Ivo Đurović, Jasenka Đurović, Branko Pasanović, Sanja Rukavina
NEODIDAC
35,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 1. dio
Kristina Šorić
šK
30,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 2. dio
Kristina Šorić
ŠK
25,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih EKONOMSKIH škola, 1. dio
Kristina Šorić
šK
15,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih EKONOMSKIH škola, 2. dio
Kristina Šorić
šK
15,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred EKONOMSKE škole
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
35,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole - zanimanje komercijalist, II. dio
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole - zanimanje komercijalist, I. dio
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
15,00
MATEMATIKA 4 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić
ALKA
30,00
MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Dobrila Golubović, Petar Javor
šK
20,00
MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred ČETVEROGODIŠNJIH strukovnih škola
Dobrila Golubović, Petar Javor
šK
25,00
MATEMATIKA 4: UDŽBENIK ZA ZBIRKOM ZADATAKA ZA 4. RAZRED EKONOMSKE ŠKOLE
Đurđica Salamon, Boško Šego
ALKA
25,00
MEDICINSKA BIOKEMIJA : udžbenik za zdravstveno-laboratorijske tehničare
Ljerka Išgum Vorgić
AC
35,00
METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Damjan Abou Aldan
šK
30,00
MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara
Nena Tomić-Solar
MN
25,00
MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Anton I. Simović
šK
35,00
NACRTNA GEOMETRIJA : udžbenik za graditeljske tehničke škole
Lana Lipošinović
EL
30,00
NAUKA O TOPLINI SA ZADACIMA : udžbenik za srednje strukovne škole; TABLICE I DIJAGRAMI : priručnik
Aurel Kostelić
šK
30,00
new headway FOURTH edition UPPER-INTERMEDIATE workbook A ;radna bilježnica za engleski jezik, 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook A : radna bilježnica za engleski jezik,4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jez
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
NEW HEADWAY FOURTH edition INTERMEDIATE student's book : udžbenik engleskog jezika za 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik ; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. 4-god. strukovnih škola, prvi st
John Soars, Liz Soars
OXFORD
30,00
new headway FOURTH edition INTERMEDIATE worbook B; radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezi
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
new headway FOURTH edition UPPER-INTERMEDIATE workbook B;radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
20,00
NEW HEADWAY FOURTH edition UPPER-INTERMEDIATE students book: udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik;
John Soars, Liz Soars
OXFORD
30,00
NEW HORIZONS 4 STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 4. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons, Ronan McGuinness
OXFORD
30,00
new horizons 4 WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Paul Radley, Daniela Simons
OXFORD
20,00
new success INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola,drugi strani jezik;1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; i 1. i 2. razred medicinskih škol
Lindsay White, Dominika Chandler
LJEVAK
20,00
NOVI SUSTAVI ZA PRIJENOS SLIKE I ZVUKA : udžbenik za učenike srednjih tehničkih i obrtničkih škola
Berislav Ralašić
šK
40,00
NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
VBZ
40,00
nuovo progetto italiano 2 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 3. i 4. razred četverogodišnje strukovne škole
S. Magnelli, T. Marin
AC
25,00
ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA : udžbenik za srednje strukovne škole
Zoran Kalinić
šK
35,00
ON HOLIDAY 2 : udžbenik engleskog jezika za hotelijersko-turističku i ekonomsku struku : 9. godina učenja
Elizabeth Harrison-Paj, Bojana Mažuran
AC
25,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola
Đani Bunja, Branka Kralj, Damir Meštrov
šK
35,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 4 : udžbenik za četvrti razred hotelijerske škole, zanimanje turističko hotelijerski komercijalist
Franjo Radišić
HOREBA
20,00
OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za ekonomiste
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić
ALKA
25,00
osnove ekonomije 4 : radna bilježnica za ekonomiste
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić
ALKA
15,00
OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Đuro Benić, Ivan Režić, Marinko Škare, Nella Terihaj
šK
25,00
OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante Žigman
MATE
25,00
OSNOVE EKONOMIJE 4: radna bilježnica u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Gordana Zoretić, Ivan Režić
šK
15,00
OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA : udžbenik za 4. razred EKONOMSKE škole i 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA
Darko Frančić, Vilim Gorenc
šK
20,00
OSNOVE VETERINARSKE KIRURGIJE : udžbenik za 4. razred VETERINARSKIH škola
Darko Capek
šK
30,00
otorinolaringologija - za srednje i više medicinske škole
mladina, poljak
šK
15,00
OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik 1. i 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
30,00
outcomes INTERMEDIATE workbook : radna bilježnica engleskog jezika za 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Amanda Maris
VBZ
20,00
OUTCOMES UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Hugh Dellar, Andrew Walkley
VBZ
30,00
outcomes UPPER-INTERMEDIATE workbook: radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Amanda Maris
VBZ
20,00
OVČARSTVO I KOZARSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola
Velimir Sušić
PL
35,00
PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za 2. i 4. razred srednje medicinske škole
Igor Andreis, Asja Jelaković
šK
30,00
PEDIJATRIJA : udžbenik za 4. razred srednjih medicinskih škola
Duško Mardešić
šK
40,00
PEDIJATRIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM DJETETA : udžbenik za 3. i 4. razred srednje medicinske škole
Ružica Ilić, Ivan Malčić
šK
30,00
PERADARSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola
Mirta Balenović, Tomislav Balenović
PL
35,00
pneumatika i hidraulika - I. dio : pneumatika i elektropneumatika : radna bilježnica za 2.-4. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Gojko Nikolić
TIPEX
10,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA
Gojko Nikolić, Jakša Novaković
šN
25,00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA, I. DIO - PNEUMATIKA
Gojko Nikolić
šN
25,00
PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik za 4. razred, zanimanje komercijalist/komercijalistica
Suzana Đurđević
šK
35,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole(sadržaj identičan kao i staro izdanje)
Đuro Benić, Nataša Vulić
šK
25,00
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole(SADRŽAJ IDENTIČAN STAROM IZDANJU )
Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein
SYSPRINT
30,00
POMORSKE TELEKOMUNIKACIJE : udžbenik za pomorske škole i priručnik za pomorce
Toni Anton Simović, Anton Simović
šK
35,00
PORODNIŠTVO DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole
Ana Gverić
šK
30,00
PORODNIŠTVO I GINEKOLOGIJA : udžbenik za 4. razred srednje MEDICINSKE škole
Dubravko Habek
šK
25,00
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik s CD-om za 3. i 4. razred za zanimanje komercijalist
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić
BIROTEHN
20,00
POŠTANSKI PROMET 4
Pero Tabak
TšZG
30,00
POVIJESNI ATLAS HRVATSKE ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE
Petar Bagarić, Damir Bulat, Maja Ferček, Šime Labor, Tatjana Medić-Posavec, Goran Mihelčić, Goran Miljan, Ivica Miškulin, Vladimir Posavec, Miroslav Šašić
PL
25,00
POVIJEST : interaktivni atlas za osnovnu i srednje škole
skupina autora
PL
40,00
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 3 : udžbenik za treći i četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole
Danko Matasović
PL
30,00
PRAKTIKUM IZ FIZIKALNE KEMIJE : za srednje strukovne škole
Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weihnacht
šK
20,00
PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILIJA : udžbenik za 2. razred za zanimanje kemijski čistač i 4. razred za zanimanje kemijski tehničar
Adela Čuljak, Josip Uzun
ZRINSKI
25,00
pravno okruženje poslovanja : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Helena Majić, Željko Pajalić
šK
20,00
PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Vilim Gorenc, Andrea Pešutić, Helena Majić, Željko Pajalić, Mirjana Pavić
šK
25,00
PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Snježana Malinović
TšZG
35,00
PRIJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM
Josip Kunac
TšZG
40,00
PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare
Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna
MN
50,00
PRIPREMA PROIZVODNJE IV : udžbenik za 4. razred drvodjeljske škole
Denis Jelačić
NEODIDAC
40,00
PROMETNA TEHNIKA 2 : udžbenik za 4. razred za zanimanja u cestovnom prometu
vlasta perotić
ZG
20,00
PSIHIJATRIJA : udžbenik za medicinske škole
Davor Moravek
MN
25,00
PSIHOLOGIJA PRODAJE : udžbenik za 4. razred komercijalista
Lovorka Brajković, Ivana Đurković, Aleksandra Kargačin
šK
25,00
RAČUNOVODSTVO 4 : udžbenik računovodstva za četvrti razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
30,00
računovodstvo 4 : radna bilježnica iz računovodstva za četvrti razred srednjih ekonomskih škola
Diana Bratičević, Lidija Daničić
PL
25,00
računovodstvo 4 : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Branka Marić, Ljerka Dragović Kovač, Maja Safret, Dubravka Hržica
šK
25,00
RAČUNOVODSTVO 4 : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Branka Marić, Ljerka Dragović Kovač, Dubravka Hržica
šK
25,00
RADNO PRAVO - UDŽBENIK ZA 4. RAZRED SMJER UPRAVNI REFERENT
Azra-Vesna Abramović, Lidija Pačić, Vesna Ramljak i Ljerka Zlatić
ALKA
20,00
SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA : udžbenik za srednje škole
Andrea Bednjanec, Romana Bogut
ELEMENT
35,00
SOCIJALNA MEDICINA , ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik za srednje medicinske škole
Milica Gomzi, Teodora Not, Zoran Pišl, Urelija Rodin, Ranko Stevanović, Marija Strnad-Pešikan, Hrvoje Tiljak
šK
25,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENTS BOOK : udžbenik engleskog jezika B2+ za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
30,00
solutions 2nd edition, ADVANCED workbook with audio CD : radna bilježnica za engleski jezik B2+ za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Caroline Krantz, Paul Kelly, Tim Falla, Paul A. Davies, Jill Florent
OXFORD
20,00
solutions 2nd edition, UPPER-INTERMEDIATE workbook with audio CD : radna bilježnica za engleski jezik B2 za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
20,00
SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT\'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
30,00
SPECIJALNO RATARSTVO
Ana Pospišil, Milan Pospišil, Dubravka Gvozdić
ZRINSKI
50,00
stiamo insieme 4 : radna bilježnica za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Ingrid Damiani Einwalter
šK
15,00
STIAMO INSIEME 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Ingrid Damiani Einwalter
šK
30,00
STIAMO INSIEME 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Ingrid Damiani Einwalter
šK
30,00
STROJARSKI DIO VUČNIH VOZILA II. : udžbenik za 4. razred za zanimanje tehničar vuče-strojovođa
Niko Ujaković
TšZG
45,00
STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan
NEODI
35,00
STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Eduard Hercigonja
AC
25,00
STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Eduard Hercigonja
šK
25,00
study tehnical englisch 2 radna bilježnica iz engleskog jezika za četvrti razred srednjih tehničkih škola
Brankica Bošnjak-Terzić, Tamara Budimir
šK
15,00
STUDY TEHNICAL ENGLISH 2 udžbenik engleskog jezika za četvrti razred srednjih tehničkih škola
brankica bošnjak -terzić
šK
25,00
SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA
vesna anđelić
ZG
35,00
SVINJOGOJSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola
Mirta Balenović, Tomislav Balenović
PL
35,00
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola
Ana Thea Filipović, autorski tim
KS
18,00
ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS): za 5. - 8. r. osnovne škole i 1. - 4. razred gimnazija i strukovnih škola
grupa autora
ALFA
25,00
TAJNIČKI POSLOVI 2 : udžbenik za 4. razred upravno-birotehničke škole
Gordana Malvić, Marica Piršlin, Mira Šincek
AC
40,00
team deutsch neu 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola,
Agnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm, Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić
KLETT
25,00
TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Agnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm, Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić
KLETT
30,00
TEHNIČKA GRAFIKA : udžbenik tehničkog crtanja za srednje strukovne škole
Eduard Hercigonja
šK
25,00
TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA, OTPORNOST, GIBANJE, MEHANIZMI : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Vladimir Špiranec
šK
25,00
TEHNIČKI MATERIJALI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Franjo Toufar
šK
25,00
TEHNIKA KOMUNICIRANJA 2 : udžbenik za 4. razred
Dušanka Gaćeša, N. Gojčeta, M. Komorčec, M. Šincek
BIROTEHN
20,00
TEHNIKA KOMUNICIRANJA 2 : udžbenik za 4. razred upravno-birotehničkih škola, za poslovne tajnike/tajnice
Smiljana Bezić, Mira Šincek
šK
20,00
TEHNIKE VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA : udžbenik u 4. razredu srednjih strukovnih škola, smjer komercijalist
Ivo Andrijanić, Tatjana Frančić-Mikulić, Bosiljka Vinković-Kukolić
šK
35,00
TEMELJI AUTOMATIKE 1 : SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE
Juraj Božičević
šK
25,00
TEMELJI AUTOMATIKE 2 : MJERNI PRETVORNICI I MJERENJE
Juraj Božičević
šK
25,00
TOURISM 2 Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred turističkih i ugostiteljskih strukovnih škola, prvi strani jezik
Keith Harding, Robin Walker
AL
25,00
TRGOVAČKO PRAVO U TURIZMU : udžbenik za 2. i 4. razred srednjih ugostiteljskih i hotelijersko-turističkih škola
Vilim Gorenc, Andrea Pešutić
šK
35,00
TRŽIŠTE KAPITALA : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Marinko Škare, Josipa Ilić, Mirjana Nemet, Dean Sinković, Marija Tolušić
šK
25,00
TRŽIŠTE KAPITALA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Mato Njavro, Dina Vasić, Goran Pavlović
MATE
25,00
TRŽNIŠTVO U POLJODJELSTVU : udžbenik za srednje poljoprivredne škole
Ante Kolega
ALFA
25,00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 4. razred HOTELIJERSKO - TURISTIČKIH škola
Ivan Blažević
šK
25,00
UNUTARNJE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje VETERINARSKE škole
Ida Tomičić-Malnar
šK
30,00
UPORABA VAGONA
Josip Kunac
TšZG
40,00
UPRAVLJANJE I REGULACIJA 1. DIO - UPRAVLJANJE
Gojko Nikolić
šN
25,00
UPRAVNI POSTUPAK 2 : udžbenik za 4. razred UPRAVNE I BIROTEHNIČKE škole
Ivan Matović
BIROTEHN
15,00
UPRAVNI POSTUPAK 4 - UDŽBENIK
Radoslava Gregov, Vesna Gržan, Ondina Mesar, Mirjana Pavić
ALKA
20,00
UVOD U IMOVINSKO PRAVO : udžbenik za 3./4. razred upravno-birotehničke škole
Gordana Malvić
šK
25,00
VJEŽBENIČKA TVRTKA 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola s višemedijskim nastavnim materijalima za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Zorica Rajčević, Dragan Stanković, Vitomir Tafra
šK
25,00
VJEŽBENIČKA TVRTKA 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Hrvoje Kovač, Olivera Jurković Majić, Luka Rupčić
MATE
25,00
VOYAGES, VOYAGES...2 : udžbenik francuskog jezika za hotelijersko-ugostiteljske i ugostiteljsko-turističke škole
Blaženka Bubanj
šK
35,00
ZARAZNE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 4. razred VETERINARSKIH škola
Zvonko Modrić, Željko Župančić
šK
35,00
ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Darko Jurković
TšZG
25,00
ZDRAVSTVENA NJEGA 4 - ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH, ONKOLOŠKIH I PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA : udžbenik za srednje MEDICINSKE škole
Branka Muk, Nada Prlić, Vera Rogina
šK
30,00
ZDRAVSTVENA NJEGA I LIJEČENJE TRUDNICE, RODILJE I BABINJAČE : udžbenik za 4. razred škole za PRIMALJE
Katica Pecigoš-Kljuković
šK
30,00
ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Nada Prlić
šK
30,00
ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Dubravko Habek, Katica Pecigoš-Kljuković
šK
30,00
ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Branka Muk
šK
30,00
ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša
MN
25,00
ZWEITE. SPRACHE@DEUTSCH.de 4 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 4. razred strukovnih škola : IV. godina učenja
Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić
šK
30,00
zweite.sprache@deutsch.de 4 : radna bilježnica iz njemačkog kao drugog jezika za 4. razred strukovnih škola : IV. godina učenja
Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić
šK
20,00

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 8-20, subota: 8-13 sati
KOŠARICA
Ukupno: 0 kom; 0,00 kn