Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Opis:

Priručnik za pripremu ispita državne mature iz fizike.
Usklađen s Ispitnim katalogom za fiziku – obrađena sva područja ispitivanja: mehanika, elektromagnetizam, termodinamika, titranje, valovi i optika, moderna fizika te primjena matematičkih i eksperimentalnih znanja za svako područje.

Ponavljanje općega i eksperimentalnog predznanja.
Primjeri detaljno riješenih zadataka
Zadatci podijeljeni na zadatke. višestrukog izbora i zadatke otvorenog tipa, prema zahtjevima NCVVO-a i Ispitnog kataloga za državnu maturu.
Mogućnost prilagodbe za svakog učenika: zadatci podijeljeni u tri razine zahtjevnosti – ovisno o vremenu koje učenik ima na raspolaganju do polaganja nacionalnog ispita.
Ogledni primjeri ispita prema kriterijima NCVVO-a.
Rješenja svih zadataka, a uz zadatke otvorenog tipa postoje iscrpna rješenja.