Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Matematika 4, 1. dio, udžbenik

za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

Matematika 4, 1. dio, udžbenik

za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Branimir Dakić, Neven Elezović

1 DIO 4 ili 5 sati

Stanje: Rabljeno

Nakladnik: Element

element nakladnik

Godina: 2021.

Rabljeno stanje

Cijena u knjižari: 143,00 €

Cijena: 12,90 €

Opis:

Ova je knjiga prvi od dvaju dijelova cjelovitog udžbenika matematike namijenjenog učenicima završnih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola koji nastavu matematike prate 4 ili 5 sati tjedno. Ovaj se udžbenik sastoji od tiskanog i elektroničkog dijela. Oba dijela sadrže u sebi i više nego dostatnu zbirku zadataka. Zbog opsežnosti udžbenik je podijeljen na dva dijela, svaki dio pokriva gradivo jednog polugodišta. Knjiga obuhvaća četiri poglavlja ovim redom:

Realni brojevi
Kompleksni brojevi
Nizovi
Funkcije.

Poglavlja su podijeljena na manje cjeline – potpoglavlja. Gradivo udžbenika prožimaju mnogobrojni potpuno riješeni primjeri. Veliki broj primjera vezan je za ranije obrađene sadržaje, za sadržaje nekih od ostalih školskih predmeta te za probleme iz svakodnevnog života. Iza primjera najčešće slijedi zadatak koji se prirodno nadovezuje na taj primjer. Iza svakog potpoglavlja veći je izbor raznovrsnih zadataka namijenjenih za samostalnu vježbu. Na kraju udžbenika navedena su rješenja tih zadataka. Njihova potpunija i detaljnija rješenja možete naći u elektroničkoj inačici udžbenika.

Ovaj udžbenik oplemenjen je brojnim raznovrsnim i zanimljivim prilozima čija je svrha poticati interes za učenje matematike. To su primjerice crtice iz povijesti matematike, problemi iz zabavne matematike, razne zanimljivosti i pitalice. Primjeri su birani tako da budu životni i „obojeni“ hrvatski gdje god je to bilo moguće. Naročita pozornost je posvećena korelaciji s drugim predmetima i činjenicama koje će učenici detaljnije usvojiti na drugome mjestu. Također, nastojali smo gdje god je to bilo moguće istaknuti važnost matematike u opisivanju svakodnevnih praktičnih situacija.

Elektronička inačica udžbenika sadrži mnogo dodatnog materijala. Svaka je cjelina popraćena nizom programa koji koriste dobre strane digitalne tehnologije u metodici učenja matematike. Cilj tih programa je višestruk:

bolja vizualizacija u odnosu na statične crteže
uočavanje zakonitosti koje je nemoguće uočiti na drugi način
podizanje motivacije i poticanje na samostalni rad
proučavanje eksperimenta kao važnog čimbenika u otkrivanju veza između raznih veličina
provjera naučenog interaktivnom uporabom ovih programa
usvajanje tehnologije kao temeljnog alata u budućem školovanju i radu.