Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Metodika visokoškolske nastave : Prinosi razvoju metodika kolegija visokoškolskoga obrazovanja

Edita Borić, Autor

Metodika visokoškolske nastave : Prinosi razvoju metodika kolegija visokoškolskoga obrazovanja

Autor: Edita Borić

Stanje: Rabljeno

Uvez: Meki

Format: 20x14

Godina: 2013.

Stranica: 228

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 69,00 kn

Opis:

Podvlačeno olovkom (malo).

Osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika/nastavnica je jedan od bitnih čimbenika postizanja kvalitete visokoškolske nastave, kao i visokoškolskoga obrazovanja uopće. Sveučilišta imaju obrazovnu i istraživačku ulogu kao i misiju sudjelovanja u razvoju društva. Obrazovna misija sveučilišta temelji se na nastavno-istraživačkom osposobljavanju. Nastavnici na fakultetima se u većini slučajeva ne bave teorijom obrazovanja niti promišljaju praksu koja bi studentu omogućila da nauči, razumije i napravi. Na pojedinim visokim učilištima egzistiraju programi koji su usmjereni na usavršavanje procesa nastave i učenja, programi usmjereni na osobni razvoj studenata/studentica te programi usmjereni na razvoj same visokoškolske organizacije. Osnovni je preduvjet razvijanju takvih programa, prema mišljenju znanstvenika, primjereno akademsko ozračje te kultura koja potiče i kontinuirano provodi usavršavanje kvalitete nastave. Stoga se predlaže cjelovit model osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika koji uvažava specifičnosti u visokom obrazovanju. Vodeće načelo u cjelokupnom kontekstu učenja i usvajanja znanja se zasniva na cjeloživotnom učenju što podrazumijeva stjecanje znanja, vještina i sposobnosti unutar osobne, građanske, društvene i poslovne perspektive tijekom života. Udžbenik je namijenjen svim sveučilišnim nastavnicima za ostvarivanje didaktičko – metodičkih nastavnih umijeća. Tekst je izrađen kao pomoć u provedbi programa cjeloživotnoga Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičkoga obrazovanja sveučilišnih nastavnika i asistenata, a provodi se na kolegiju Metodički pristupi visokoškolskoj nastavi. Na fakultetima i sveučilišnim odjelima, u nastavu ulaze asistenti koji su na matičnim fakultetima osposobljeni za različita znanstvena područja, polja, grane, ali nisu osposobljeni za područja pedagogije, psihologije, didaktike i metodike. Važno je te nastavnike i asistente osposobiti za uspješno poučavanje i prenošenje osnovne struke. Svrha je udžbenika omogućiti/pomoći prvenstveno asistentima, znanstvenim novacima, ali i suradnicima nastavnicima u stvaranju/kreiranju nastavnih programa i nastave u cilju što uspješnijeg poučavanja. Pedagoške su kompetencije nastavnika prisutne u nastavnom procesu svih razina i oblika edukacije, svih predmetnih područja i svih etapa nastavnoga rada. Omogućuju nastavniku i studentu postizanje visokih odgojno-obrazovnih rezultata. Njihovo se razvijanje postiže stručnim cjeloživotnim usavršavanjima. Kako bi se stekle kompetencije, za organiziranje poučavanja i učenja u specifičnom području znanosti treba temeljito poznavati to područje. U tekstu se mogu iščitati pristupi planiranju nastave u skladu s ishodima učenja studenata. Prikazano je niz praktičnih primjera i njihova konkretizacija. Aktivnosti su priložene u obliku samostalnih i grupnih zadataka. Svrha im je uvježbavanje i kreiranje suvremenoga pristupa nastavi koji će primjenjivati u radu sa studentima. Cilj je udžbenika poticati aktivan pristup učenju, samostalnost u radu, kritički odnos prema teorijama, konceptima i dimenzijama odgoja i obrazovanja, prema rezultatima vlastitih uradaka i uradaka drugih, timski rad i posebice – pristup stjecanju znanja u konkretnim odgojno-obrazovnim situacijama. Sadržaj je usmjeren na jednu od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje – učiti kako učiti.