Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Protista – protozoa – metazoa – invertebrata

Strukture i funkcije

Ivan Habdija, Biserka Primc Habdija, Ines Radanović, Maria Špoljar, Renata Matoničkin, Snježana Vujčić, Marko Miliša, Ana Ostojić, Mirela Sertić, Autor

Format: 26x22

Izdavač: Alfa

Stranica: 584

Jezik: Hrvatski


Cijena: 199,00 kn

Trenutno nema na stanju!

Opis:

Autori ovog udžbenika su nastavnici i suradnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je nastavna djelatnost vezana uz ustrojavanje nastave i praktikuma iz općih bioloških kolegija, ekologije i taksonomije protista i beskralježnjaka. Iznijeti sadržaji su rezultanta mnogobrojnih vlastitih istraživačkih dostignuća u poznavanju faune Hrvatske i iskustava u edukaciji usklađeni s najnovijim pogledima i stavovima obrađenim u najpoznatijim svjetskim udžbenicima iz zoologije objavljeni u zadnjih 10 godina. Sadržajno je udžbenik podijeljen u dva zasebna dijela. U prvom dijelu obrađuju se praživotinje koje su u recentnim podjelama biote svrstane u carstvo Protista. U drugom dijelu obrađuju se beskralježnjaci koji su integralni dio carstva Metazoa. Ovakva zajednička obrada tih dviju skupina česta je i možemo reći tradicionalna u općim zoološkim udžbenicima jer i podrijetlo životinja treba tražiti među jednostaničarima iz skupine praživotinja. U drugom dijelu udžbenika sustavno se obrađuju funkcionalna i strukturalna obilježja pojedinih skupina beskralježnjaka. U skladu s najnovijim dostignućima iz molekularne biologije, rasprave o srodstvenim odnosima i rekonstrukcijama filogeneze u ovom udžbeniku zasnovane su na rezultatima dobivenim molekularnim analizama sekvencioniranja DNA. Upravo te analize srodstvenih odnosa daju novu dimenziju i nove poglede na filogeniju i evoluciju metazoa. U udžbeniku autori daju niz didaktičkih rješenja, od postavljanja zadataka i pitanja, sažetih pregleda i posebnih sadržaja koja pridonose cjelovitijem i uspješnijem poimanju i savladavanju programskih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je grafičkim i tabelarnim prikazima iz razloga što oni povećavaju kognitivne mogućnosti studenata u razumijevanju sadržaja. Autori su u svom djelu pružili najnovije spoznaje o funkcionalnim i strukturalnim obilježjima praživotinja i beskralježnjaka. Posebna pažnja posvećena je njihovoj rasprostranjenosti i biocenotičkoj raznolikosti u Hrvatskoj. Udžbenik je namijenjen profesorima biologije te studentima za savladavanje sadržaja iz zoologije, prvenstveno studentima preddiplomskih i diplomskih studija svih studijskih profila iz biologije i studija znanosti o okolišu, ali i studijskih profila srodnih prirodoslovnih struka i profila na drugim visokoškolskim ustanovama, koji u svojim programima, studijskim preddiplomskim i diplomskim programima po Bologni, imaju sadržaje iz zoologije. Najopširnije djelo iz zoologije beskralježnjaka na Zagrebačkom sveučilištu napisao je prof. dr. Ivo Matoničkin (1915.-2009.), prva dva izdanja samostalno, a treće izdanje sa svojim bliskim suradnicima profesorima Ivanom Habdija i Biserkom Primc Habdija. Uz dužno poštovanje, kao njegovi suradnici nastavili su njegov rad i napisali sa svojim suradnicima ovo iznimno vrijedno djelo.