Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Opis:

Uvod
Kinematika čestice
Dinamika čestice
Rad i energija
Statika
Rotacija krutog tijela
Inercijalni i neinercijalni sustavi
Gravitacija
Relativistička mehanika
Statika fluida
Dinamika fluida
Toplina i temperatura
Termodinamika
Kinetičko molekularna teorija topline