Prigovori potrošača   Pisani prigovori

Poštovani kupci – korisnici, Obavještavamo Vas da Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 , 110/15) Zakona o zaštiti potrošača vaše eventualne prigovore možete uputiti:

  • putem pošte na adresu sjedišta obrta: Ezop antikvarijat, Županijska 19, 31000 Osijek
  • E-mailom: antikvarijat@ezop-antikvarijat.hr – osobno u našem poslovnom prostoru upisom na obrazac (knjiga prigovora).

Prigovori potrošača

 

Odgovor ćemo napisati u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 15 (petnaest) radnih dana od primitka prigovora.

Prigovori potrošača

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

  • Sudu časti Hrvatske obrtničke komore: Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/sud_casti
  • Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II
    http://www.hok.hr/centar_za_mirenje