Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku

Nacrt za gramatiku

Stjepan Babić, Autor

Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku

Nacrt za gramatiku

Autor: Stjepan Babić

Stanje: Rabljeno

Uvez: Tvrdi

Format: 24x17

Izdavač: Globus

globus Zagreb nakladnik

Godina: 1986.

Stranica: 550

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 16,90 €
(~127,33 kn)

Opis:

Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku druga je od četiri knjige iz projekta Nacrta za veliku hrvatsku gramatiku Hrvatske akademije zananosti i umjetnosti. Ključni je dio gramatike koji povezuje morfonologiju, morfologiju i leksikografiju, a sustavno je strukturirana po najrelevantnijim kriterijima obrađujući imanentne tvorbene strukture, sredstva tvorbe, osnove, načine tvorbe i semantiku dobivenih rezultata. Prva je to knjiga u nas, pa i među ostalim slavenskim jezicima, koja u potpunosti predstavlja svu kompleksnost znanosti o derivaciji, pojašnjavajući sve zakonitosti tvorbenih i netvorbenih riječi, prefiksalnih, sufiksalnih i prefiksalno-sufiksalnih tvorbi, konverzija, unutrašnjih tvorbi, otkrivajući i neke nove, dosada znanstveno nedokučene i neobjašnjene jezične pojave npr. semantičke potencijale, distinkcije i načela akcenture u derivaciji.