Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Autor: Bronte Charlotte

Shirley

Stanje: Rabljeno

Uvez: Tvrdi

Format: 20x14

Izdavač: Matica Hrvatska Zagreb

matica hrvatske logo

Godina: 1976.

Stranica: 649

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 4,90 €

Opis:

Prevela: Gordana Popović Vujičić.

O autorici:

Djela tri sestre, Charlotte, Emily i Ann Brontë, umjetničko su i ljudsko svjedočanstvo o životu u Engleskoj prve polovice XIX stoljeća. Otkrivaju­ći tjelesne i duševne pat­nje svojih senzibilnih ju­naka i junakinja, spisate­ljice pokazuju dubinu su­koba darovitog pojedin­ca s konzervativnim dru­štvom, ističu socijalne nepravde, prikazujući pri­tajeni klasni bunt i ta­ko, uza sve svoje inova­cije značajne za realistič­ko gledanje na svijet oko sebe, nastavljaju tradici­ju započetu djelima Jane Austin.

Poslije romana-sentimen­talnih romansi, lišenih ži­votne argumentacije, u njihovim djelima prevla­dava zbiljnost, počinje se shvaćati da život najče­šće određuju male a ne velike stvari i da je upra­vo zato put do punog ostvarenja ljudske sreće težak i trnovit.

Potekle iz svećeničke obi­telji, odgojene u siroma­štvu i pod zaptom stro­ga oca, probijale su se kroz život kao učiteljice i odgojiteljice da bi knji­ževnu slavu stekle tek poslije smrti. Služeći imućne, one su vrlo rano i vrlo snažno osjetile po­sljedicu društvene nejed­nakosti i spoznale da se ti odnosi moraju mije­njati. S dubokim smi­slom za društvenu i psi­hološku realnost sestre Brontë u svojim romani­ma pričaju sumorne, a ponekad i tragične život­ne priče svojih junaka, otkrivajući kako je u tom svijetu nemoguće naći sreću a da se izbjegnu sve kušnje i patnje na putu do nje.