Izjava o sigurnosti (GDPR)PRIVATNOSTI PODATAKA


Antikvarijatu Ezop važna je zaštita osobnih podataka te sukladno s time oprezno postupamo s njima.

U tekstu koji slijedi moći ćete saznati:

 • koje podatke prikupljamo i kako,
 • kako se koristimo vašim podacima,
 • koliko ih dugo čuvamo i zašto,
 • kako štitimo vaše podatke,
 • s kime dijelimo vaše podatke
 • te kako možete ostvariti svoja prava.

Izjava o sigurnosti (GDPR)

Postavke kolačića

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO


Prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • udovoljavanje zakonskih propisa,
 • za dostavu,
 • za otkup i uplatu,
 • za narudžbe.

Podatke nam dajete popunjavanjem obrazaca pri naručivanju, pri kontaktiranju mailom, kod potrebe za uplatom na vaš račun i pri registraciji na samu stranicu.

Podatci koje pritom trebamo su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt, osobni identifikacijski broj, broj tekućeg računa radi uplate.

KAKO SE KORISTIMO VAŠIM PODACIMA


Prikupljene podatke obrađujemo samo u svrhu za koju su dani, te za koju ste dali privolu, utemeljeno na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili uvjetima korištenja.

Imate pravo:

 • znati koje vaše osobne podatke imamo i obrađujemo,
 • zatražiti ispravak,
 • prenijeti svoje podatke i sadržaje,
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ako imate primjedbu vezano uz svoja prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Vašim osobnim podacima možemo se koristiti kako bismo vam:

 • omogućili i olakšali korištenje uslugama i web shopom,
 • omogućili naručivanje iz shopa,
 • omogućili dostavu,
 • omogućili otkup i uplatu na vaš račun,
 • obavijestili o novim uslugama i ažuriranju usluga,
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama,
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,
 • zaštitili sigurnost i integritet vaših podataka,
 • ispunili zakonske obveze.

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.

Izjava o sigurnosti (GDPR)

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE


U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati i/ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.
 • poduzimamo mjere kojima vam želimo osigurati cjelovitost podataka. Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unaprjeđivati.

Vi i svi ostali korisnici web-stranice naši ste partneri u sigurnosti. Redovito ažurirajte svoje podatke te nam omogućite da vam šaljemo preporuke kako da zaštitite svoje podatke od zloupotrebe.

Pročitajte više o sigurnosti i mjerama koje možete poduzeti ovdje.

S KIME DIJELIMO VAŠE PODATKE


Vašim se podacima koriste samo djelatnici koji su u ugovornom odnosu i to samo podacima neophodnima za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

Možete sami odabrati koje osobne podatke želite javno objaviti na stranicama Antikvarijata Ezop ili ih razmijeniti s ostalim korisnicima pri korištenju našim uslugama.

Treće strane obrađivat će vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja usluga Antikvarijata Ezop, kao što su – usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično,
 • u svrhu pružanja usluga Antikvarijatu Ezop, kao što su – hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika.

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,
 • otkrivanja, sprječavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Antikvarijat Ezop ili osobne podatke korisnika.
 • Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke na temelju uputa Antikvarijata Ezop i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama možete poslati upit elektroničkom poštom na ezop@ezop-antikvarijat.hr.

PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE


U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga Antikvarijata Ezop ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje obavijesti i promotivnih poruka.

Zahtjev za brisanje i ograničenje obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu ezop@ezop-antikvarijat.hr.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ćemo da smo primili zahtjev i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka.

Vaše ćemo podatke čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje i po isteku definiranog roka obrisati.

Na primjer, zapise vezane uz financijske transakcije ili račune dužni smo čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvat ćemo do roka koji smo odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe.

Ako se rok brisanja produlji zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ćemo vas u pisanom obliku.

Izjava o sigurnosti (GDPR)

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA


Kao vlasnik aktivnog korisničkog računa možete u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja drugom pružatelju usluge.

Zahtjev za prijenos možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila vaša prava ili prava drugih korisnika.

PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)


Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo ili obrađujemo te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

Svoje podatke možete vidjeti na sučelju za registrirane korisnike.

Ako želite više informacija ili niste naš registrirani korisnik, pošaljite nam zahtjev pisanim putem na našu adresu ili slanjem elektroničke pošte na adresu ezop@ezop-antikvarijat.hr.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA


Važno je da imate točne podatke, povremeno ih provjerite.

Kako bismo vam pomogli, možemo provjeriti ispravnosti podataka u tehnički mogućem i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ćemo vas ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Ispravak podataka kojima se koristimo za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene na vašem korisničkom računu na ezop@ezop-antikvarijat.hr.

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI


U slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo vas o njima i elektroničkom poštom ili nekim drugim prikladnim načinom.

Registracijom ili nastavkom korištenja našom stranicom upoznati ste s pravilima o privatnosti podataka te pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Sve dodatne informacije vezane uz vaše osobne podatke prikupljene na našim stranicama možete saznati pisanim putem na adresu Antikvarijata Ezop ili elektroničkom poštom na adresu ezop@ezop-antikvarijat.hr.