Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Motivacija

Autor: Falko Rheinberg

Stanje: Rabljeno

Uvez: Meki

Format: 24x17

Godina: 2004.

Stranica: 203

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 15,90 €
(~119,80 kn)

Opis:

Ova knjiga pruža uvod u psihologiju motivacije. Obraća se
studentima psihologije i “zainteresiranim laicima”, dakle peda
gozima, sociolozima i ekonomistima. Za njezino čitanje nisu
potrebna predznanja. Ona se nadovezuje na svakodnevna is
kustva te objašnjava pitanja i načine rada psihologije motivacije.

•Sto se znanja više proširuju, čitatelju se postupno omogućuje diferenciraniji uvid u postavke psihologije motivacije.
•Povijesni razvoj istraživanja motivacije mogao se prilično jedno
stavno uklopiti u ovakvu koncepciju. Knjiga se na početku bavi
relativno jednostavnim konceptima instinkata i nagona koji su
davno nastali. Potom slijede diferenciranija stajališta prema
kojima se motivacijsko ponašanje shvaća na temelju među
sobnog djelovanja osobe i situacije. Na tom temelju razvila se
“klasična” psihologija motivacije koja je predstavljena u sredi
šnjem dijelu ove knjige. U zadnjim poglavljima razmatraju se
složena stajališta. Tu je riječ o proširenim modelima motivacije
utemeljenim na teoriji djelovanja. Radi se o analizi poticaja u
svakodnevnim postupcima, o kontroli djelovanja koju nadzire
volja te o još mnogo čemu. Budući da ta stajališta odražavaju
aktualne rezultate istraživanja kao i još otvorena pitanja, pred
stavljena su nešto detaljnije.