Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Ishrana i zaštita bilja

G.A., Autor

Ishrana i zaštita bilja

Autor: G.A.

Stanje: Rabljeno

Uvez: Meki

Format: 20x14

Izdavač: L2

Godina: 1974.

Stranica: 384

Jezik: Srpski

Rabljeno stanje

Cijena: 11,90 €
(~89,66 kn)

Opis:

I DEO
Ishrana bilja i đubrenje
Ishrana bilja
Čime se biljka hrani
Značaj pojedinih materija u ishrani biljaka
Usvajanje hranljivih materija preko lista
Fiziološki aktivne materije
Zašto je potrebno đubrenje veštačkim đubrivima
Đubriva i utvrđivanje potreba u đubrenju
Organska đubriva
Mineralna đubriva
Kako se utvrđuju potrebe za đubrenjem veštačkim đubrivima
Klasifikacija zemljišta prema sadržaju fosfora i kalijuma
Klasifikacija zemljišta prema vrednosti
Vreme i način upotrebe veštačkih đubriva
Čuvanje veštačkih đubriva i rukovanje njima
Osobine đubriva „Zorka“ Šabac
Fosforna đubriva
Mešana đubriva
Kompleksna đubriva
Složena đubriva specijalne namene
Đubrenje pojedinih kultura
Đubrenje strnih žita
Đubrenje kukuruza
Đubrenje industrijskih kultura
Đubrenje lucerke i deteline
Đubrenje livada i pašnjaka
Đubrenje vinograda
Đubrenje voćnjaka
Đubrenje povrća
Đubrenje šuma

II DEO
Zaštita bilja
Hemijska sredstva za zaštitu bilja
Aktivne supstance koje se koriste u proizvodnji pesticida Hemijske industrije „Zorka“
Hlorovani ugljovodonici
Karbaril — Sevin
Organofosforni insekticidi
Dihlorvos — DDVP
Fenitrotion
Bromofos
Dimetoat
Forat
Malation
Abate
Fungicidi
Jedinjenja bakra
Jedinjenja sumpora
Karbamati
Organska jedinjenja žive
Derivati guanadina
Herbicidi
Derivati fenoksisirćetne kiseline
Derivati feniksipropionske kiseline
Heterociklična jedinjenja
Simazin
Aprazin
Prometrin
Ametrin
Aminotriazin
Stabilnost pesticida
Stabilnost pesticida u zavisnosti od oblika formulisanja
Aktivne materije
Otrovnost pesticida i faktori koji uslovljavaju njihovu opasnost za čoveka i životinje
Čime se izražava stepen otrovnosti i od čega on zavisi?
Zaštita jabuke
Zaštita kruške
Zaštita breskve
Zaštita šljive
Zaštita višnje i trešnje
Zaštita kajsije
Zaštita dunje
Zaštita vinove loze
Zaštita jagode
Zaštita maline
Zaštita šećerne repe
Zaštita suncokreta
Zaštita duvana
Zaštita hmelja
Zaštita krompira
Zaštita crvenog patlidžana
Zaštita kupusa, kelja i karfiola
Zaštita graška i pasulja
Zaštita luka
Zaštita bostana, krastavaca, tikve
Zaštita spanaća, salate, celera, peršuna i mrkve
Zaštita pšenice, ječma, ovsa i raži
Zaštita kukuruza i sirka
Zaštita lucerke i crvene deteline
Zaštita gotovih proizvoda u skladištu
Štetočine u skladištima žita
Štetočine suvog voća
Štetočine u skladištima duvana
Štetočine pasulja i graška
Štetočine raznih životnih namirnica
Suzbijanje štetočina skladišta
Štetni pregljevi u voćarstvu
Herbicidi
Asortiman herbicida
Pregled sredstava za zaštitu bilja koja proizvodi „Zorka“ Šabac
Insekticidi
Fungicidi
Herbicidi
Akaricidi
Ostali proizvodi
Priprema pesticida i aparati za njihovu primenu
Obračunavanje potrebne količine tečnosti i količine pesticida po jedinici površine
Mešanje pesticida