Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Opis:

U vienac savila Matica Hrvatska.

29 slika u slogu.
18 umjetničkih podloga.

Ova knjiga je izdana povodom pedesete obljetnice proglašenja J. J. Strossmayera Đakovačkim biskupom. Knjiga sadrži tekstove brojnih eminentnih hrvatskih književnika i intelektualaca poput: Huga Badalića, Viktora Cara Emina, Grge Martića, Vjekoslava Klaića, Tadije Smičiklasa i dr. Knjiga sadrži sliku biskupa J. J. Strossmayera, dvadeset devet slika u slogu i osamnaest umjetničkih priloga.