Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Opis:

U gradu Betuliji živjela je žena koja je svojim junačkim djelom izbavila Betuljane od pogibelji, a zvala se Judita. Već u djetinjstvu je bila drukčija od ostale djece: doimala se starijom i zrelijom, stoga nije imala prijatelje. Svi su smatrali da je izabrana za ostvarenje nekakvog Božjeg nauma. U dobi od 12 godina prvi puta se zaljubila i poželjela udati za momka Eliaba, no otac joj nije dopustio, jer joj je on već našao muža, bogatog mladića Manašea. Ona se, naravno, nije htjela udati, no, morala je, kao dobra kršćanka. Već na početku braka Manaše ju je zvjerski uzimao, na silu, tako da je bila sretna kada je napokon umro. No osjetila se krivom zbog toga i što mu nije rodila dijete pa ga je žalila dvije godine.

No, kada su kralj Nabukodonozor i njegov vojskovođa, najpoznatiji i najjači na svijetu, Holoferno zaprijetili da će osvojiti Betuliju, veliki svećenik Joakim i gradski poglavar Ozija zamoliše Juditu da ih svojom ljepotom i ženstvenošću izbavi od pogibelji.

Ona u početku nije pristala, no shvatila je da je to njen, na neki način, zadatak te pristane i kazuje im da će u roku od pet dana ubiti Holoferna. Ona i njena sluškinja Šua odlaze u Holofernov tabor. Govori Holofernu da su ju prognali iz Betulije i pita ga za dopuštenje da ostane kod njega dok on ne pokori grad i on joj dopušta.

Holoferno joj već drugi dan iskazuje naklonost, ljubav, te oni tu večer postadoše jedno. Judita je prvi puta doživjela užitak za koji je mislila da ga samo muškarci osjete, a da žena umre ne znajući kakav je to užitak. Ona ga zavolje. To su ponovili i treću noć. No četvrti dan Holoferno kazuje Juditi da je u tabor došao jedan mladić, Betuljanin, i da je rekao sve o Juditinom zadatku, no da ga je ubio, jer ne voli izdajice naroda. Kazuje joj i to da ne može zamisliti život bez nje te da ga ona bolje ubije nego da ju on izgubi. I tu noć provedu zajedno. No, ujutro mu Judita teškom mukom, boreći se sa samom sobom, odrubi glavu i ode natrag u Betuliju.
Svi Betuljani ju slaviše što ih je spasila, no ona bijaše tužna, jer je morala ubiti voljenog čovjeka. Joakim sazna sve što se dogodilo između nje i Holoferna te ju osudi na samački život svetice za čiji se grijeh nikada ne smije saznati.

I tako je ona svoju tajnu povjerila samo papiru i ta tajna živi i danas…