Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Komentar prekršajnog zakona

Autor: I. Josipović, D. Tripalo, G. Korotaj, G. Klarić, M. Rašo

Stanje: Rabljeno

Uvez: Tvrdi

Format: 25x17

Izdavač: NARODNE

Godina: 2014.

Stranica: 637

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 299,00 kn

Trenutno nema na stanju!

Opis:

Prvi dio
MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE
Glava prva (I.)
Temeljne odredbe (čl. 1.–8.)
Glava druga (II.)
Primjena prekršajnog prava Republike Hrvatske (čl. 9.–14.)
Glava treća (III.)
Prekršaj (čl. 15.–24.a)
Glava četvrta (IV.)
Krivnja (čl. 25.–30.)
Glava peta (V.)
Kazne i kažnjavanje (čl. 31.–40.)
Glava šesta (VI.)
Mjere upozorenja (čl. 41.–49.)
Glava sedma (VII.)
Zaštitne mjere (čl. 50.–58.)
Glava osma (VIII.)
Primjena prekršajnog prava Republike Hrvatske prema pravnim osobama i s njom izjednačenim subjektima (čl. 59.–62.)
Glava deveta (IX.)
Primjena materijalnopravnih odredbi ovoga Zakona prema maloljetnim počiniteljima prekršaja (čl. 63.–75)
Glava deseta (X.)
Oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta, rehabilitacija, podaci iz prekršajne evidencije i pravna posljedica osude (čl. 76.–81.)

Drugi dio
POSTUPOVNE ODREDBE
Glava jedanaesta (XI.)
Uvodne odredbe (čl. 82.–92.)
Glava dvanaesta (XII.)
Nadležnost sudova i tijela državne uprave (čl. 93.–103.)
Glava trinaesta (XIII.)
Izuzeće (čl. 104.–107.)
Glava četrnaesta (XIV.)
Subjekti prekršajnog postupka (čl. 108.–116.)
Glava petnaesta (XV.)
Podnesci i zapisnici (čl. 117.–121.)
Glava šesnaesta (XVI.)
Rokovi i povrat u prijašnje stanje (čl. 122.–126.)
Glava sedamnaesta (XVII.)
Mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika i uspješno provođenje
prekršajnog postupka (čl. 127.–137.)
Glava osamnaesta (XVIII.)
Troškovi prekršajnog postupka (čl. 138.–140.)
Glava devetnaesta (XIX.)
Imovinskopravni zahtjevi (čl. 141.–142)
Glava dvadeseta (XX.)
Odluke u prekršajnom postupku i njihovo donošenje
(čl. 143.–144.)
Glava dvadesetprva (XXI.)
Dostava odluka, podnesaka i dopisa te razgledanje spisa
(čl. 145.–150.)
Glava dvadesetdruga (XXII.)
Izvršenje odluka i ostale odredbe (čl. 151.–157.)
Glava dvadesettreća (XXIII.)
Tijek postupka do donošenja presude (čl. 158.–178.)
Glava dvadesetčetvrta (XXIV.)
Presuda (čl. 179.–186.)
Glava dvadesetpeta (XXV.)
Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave(čl. 187.–190.)
Glava dvadesetšesta (XXVI.)
Redoviti pravni lijekovi (čl. 191.–212.)
Glava dvadesetsedma (XXVII.)
Izvanredni pravni lijekovi (čl. 213.–220.)

Treći dio
POSEBNI POSTUPCI I OSTALE ODREDBE
Glava dvadesetosma (XXVIII.)
Žurni postupak (čl. 221.–222.)
Glava dvadesetdeveta (XXIX.)
Postupak prema maloljetnim počiniteljima prekršaja (čl. 223.–227.)
Glava trideseta (XXX.)
Prekršajni nalog (čl. 228.–238.)
Glava tridesetprva (XXXI.)
Obavezni prekršajni nalog i naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja (čl. 239.–245.)
Glava tridesetdruga (XXXII.)
Ostali posebni postupci i radnje (čl. 246.–250.)
Glava tridesettreća (XXXIII.)
Prijelazne i završne odredbe (čl. 251.–258.)

PRILOG – Obrasci za primjenu Prekršajnog zakona