Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Opis:

Mehanika čestica
Termodinamika
Statička mehanika
Statička električna i magnetna polja
Elektrodinamika
Optika
Teorija relativnosti
Mehanika kontinua
Matematičke dopune
Zadaci s rješenjima

Po svojoj problematici i metodi rada teorijska fizika je most između fizike i matematike. Najvažnije grane matematike, kao diferencijalni i integralni račun, diferencijalne jednadžbe, varijacioni račun, teorija potencijala i funkcija, integralne jednadžbe, statistika, vektorska i tenzorska analiza, moderna algebra, nikle su i dalje se razvijaju u rješavanju problema fizike, i one su najmoćnije oruđe teorijskog fizičara.