Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Batina

historijski spomenik

Nikola Božić, Autor

Batina

historijski spomenik

Autor: Nikola Božić

Stanje: Rabljeno

Uvez: Meki

Format: 18x12

Izdavač: OS

Godina: 1981.

Stranica: 112

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 59,00 kn
(~7,83 €)

Trenutno nema na stanju!

Opis:

Umesto predgovora 7
Svi putevi vode na zapad 13
Zašto baš kod Batine? 20
Budimpeštanska operacija i batinska bitka 24
Da li je neprijatelj bio iznenađen kod Batine? 28
Koje neprijateljske snage su se branile kod Batine? 32
Cilj i prvobitna zamisao batinske operacije 35
Sastanak u Srbobranu 41
51. vojvođanska divizija i njene brigade 46
Izviđanje neprijateljske odbrane 54
Priprema jedinica za forsiranje 67
Zapovest komandanta 12. vojvođanske brigade 78
Prelaz 703. sovjetskog puka 83
Krenula je i 12. vojvođanska… 85
Prvi protivnapadi neprijatelja 97
Dramatičan prelaz bataljona 12. vojvođanske brigade 110
Na grebenu Belomanastirske grede 122
Nemci dovode ustaše i nedićevce 127
Četvrti bataljon više ne postoji 133
Mita Dudić preuzima komandu nad ruskim bataljonom 147
Prva izmena u planu operacija 152
Prelaz 73. gardijske divizije i 7. vojvođanske brigade 157
Stravična kota 169 167
Zapovest generala Kozaka 172
DRUGI DEO
Pontonski most na Dunavu 185
Železnička stanica Batina 187
U zapaljenoj samohotki 201
Skojevci i hrabri mitraljesci 202
Osvajanje železničke stanice i podvožnjaka 205
Muke generala Felmija 210
Hitler interveniše 213
Pavelić ne da svoju telesnu gardu 217
General Ler: “Kasnimo najmanje šest nedelja” 219
Borbe u vrbovom ritu 226
Manevar Ikine čete i Dukina pogibija 230
Osma vojvođanska ulazi u borbu 238
Dan Sovjetske artiljerije 242
Goreli su i nebo i zemlja 246
Kota 205 253
Poslednje neprijateljske rezerve 261
Heroji umiru uspravno 267
Pohvala borcima 4. bataljona 7. brigade 271
Pravac – Zmajevac! 281
Hitler traži izveštaj o neuspehu kod Batine 284
Stravična slika bojišta 291
U borbu ulazi i 113. sovjetska divizija 301
Crvena zastava Klavdije Legostajeve 304
“Šezdeset osmi armijski korpus više ne može da se suprotstavlja neprijatelju 306
Spajanje batinskog i apatinskog mostobrana 313
TREĆI DEO
Kneževi Vinogradi 319
Kotlina, Kamenac, Karanac, Kozarac 345
Zašto je neprijatelj uporno branio Kneževe Vinograde? 355
Novi zadatak 8. vojvođanske brigade 361
Na mostu kod sela Luga 370
Šesti gardijski korpus i 32. motomehanizovana brigada ulaze u borbu 386
Mostobran kod Mohača 389
Pedeset prva vojvođanska divizija izbija na Dravu 392
“… Rusi neće preko Drave!…” 397
ČETVRTI DEO
Dar Danajaca vraćen generalu Frajsneru 405
Štab 2. nemačke oklopne armije prelazi u Mađarsku 407
Oslobođenje Pečuja i napredne mađarske mase 410
Savezničko vazduhoplovstvo i batinska bitka 417
Doprinos 6. slavonskog i 10. hrvatskog korpusa NOVJ batinskoj operaciji 420
Ofanziva se nastavlja 424
Nemački 57 oklopni korpus ulazi u borbu 428
Priznanja i pohvale 51. vojvođanskoj diviziji 432
Ogorčene borbe na “Margita-liniji” i kod Nađbaje 435
Sremski front se pomera na zapad 441
Desant 36. vojvođanske divizije kod Vukovara 444
Još jedan neuspeli desant 446
Uspeh 16. vojvođanske divizije kod sela Moslavine 451
Rusi su ipak prešli Dravu… 453
Doprinos NOVJ budimpeštanskoj operaciji 457
Kolone su ponovo krenule na zapad 459
Dokumentacija i arhivska građa 463
Literatura 465
Borci 51 vojvođanske udarne divizije poginuli u batinskoj bici, novembra 1944. god. 469
Borci 51. vojvođanske divizije nestali u toku batinske bitke 491
Spisak pripadnika Sovjetske armije koji su poginuli u batinskoj bici između 25. oktobra i 10. decembra 1944. god. 502
Pogovor 561
Beleška o piscu