REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slučaju:

– isporuke robe koja nije naručena
– isporučena roba: koja je oštećena ili nepotpuna, zbog našeg nenamjernog previda, kod formiranja prodajne cijene.

  • Treba imati na umu sva roba u antikvarijatu je rabljena pa se koristimo načelom ” viđeno kupljeno”. Pošto za internetsku kupnju to je ograničavajuće molimo da se raspitate  o eventualnim za vas važnim detaljima prije slanja. Primjerice ovitak, žuti listovi itd. Također obratite pažnju na kondicije koje vam pišemo na proizvodima npr.gramofonskim pločama.

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor Ezop antikvarijatu i to e-mailom na info@ezop-antivkarijat.hr ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ezop antikvarijat, Županijska 19, 31000 Osijek.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe ili broj računa. Ezop antikvarijat potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Ezop antikvarijat o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (formular za raskid) na Ezop antikvarijat, Županijska 19, 31000 Osijek ili elektroničkom poštom na: info@ezop-antikvarijat.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora može se elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Ezop antikvarijat bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Ezop antikvarijat zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Ezop antikvarijat može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

POVRAT

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ezop antikvarijat, Županijska 19, 31000 Osijek, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ezop antikvarijatu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.